Sign In

Sosiaalista palvelurobottia testataan kauppakeskuksessa

18.10.2016

Pepper

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja kauppakeskus Ideapark Lempäälä kehittävät palvelurobottia toimimaan itsenäisesti ja luontevasti kauppakeskusympäristössä. Pepper-robotin ensimmäinen koekäyttö alkaa 20.10. Lempäälässä.

Sosiaalisten palvelurobottien kokeilut ovat siirtymässä kehityslaboratorioista osaksi kuluttajien arkiympäristöä, jossa robotit alkavat tarjota erilaisia asiakkaita hyödyttäviä ja viihdyttäviä palveluja. "Sosiaalinen robotti voidaan helposti ohjelmoida antamaan tietoja ja opastusta, mutta hyvän vuorovaikutuksen ja asiakaskokemuksen luomiseksi robottien tekniset kyvyt eivät vielä riitä ja tarvitaan käytännön tietoa robotin ja ihmisen vuorovaikutuksesta", kertoo VTT:n projektipäällikkö Marketta Niemelä.

VTT ja kauppakeskus Ideapark Lempäälä ovat Suomesta mukana EU-rahoitteisessa MuMMER (MultiModal Mall Entertainment Robot) -tutkimushankkeessa, joka alkoi maaliskuussa ja kestää neljä vuotta. Hankkeessa kehitetään robotin audiovisuaalisen sensoritiedon ja sosiaalisten signaalien prosessointia eli robotin kykyä tulkita tilanteita ja valita tilanteeseen sopiva toiminto sekä kykyä liikkua ihmisjoukossa. Mukana on yliopisto-, tutkimus- ja yritysosapuolia Skotlannista, Ranskasta, Sveitsistä ja Suomesta.

VTT ja Ideapark kehittävät hankkeessa sosiaalisen Pepper-robotin vuorovaikutusta luontevaksi ja kiinnostavaksi. VTT vastaa testaus-, käyttäjä- ja palvelunäkökulmasta. "Tarkoituksena on, että sosiaalinen palvelurobotti tarjoaa kauppakeskuksen asiakkaille viihdykettä, tietoa ja opastusta, eikä se korvaa työntekijöitä", kertoo Niemelä.

120-senttinen Pepper reagoi katsekontaktiin ja tervehdykseen. Kehitettäviä ominaisuuksia ovat esimerkiksi, että se tunnistaa kenen asiakkaan luokse se voi mennä, miten aloittaa ja jatkaa vuorovaikutusta sekä mitä asiakas haluaa, niin että se osaa tarjota oikeaa palvelua. Tavoitteena on, että Pepper pystyy myös keskustelemaan usean ihmisen kanssa yhtä aikaa.

Pepper palvelee ensimmäisen kerran Ideaparkin asiakkaita 20.10.

Kartoitukset ja käytännön kenttäkokeet ovat iso osa MuMMERia, koska hankkeessa selvitetään ihmisten suhtautumista sosiaalisiin robotteihin. Robotti tehdään tutuksi Ideaparkin asiakkaille vaiheittain. Kauppakeskuksen asiakkaat, yritykset ja muut sidosryhmät pääsevät kehittämään Pepper-palveluita.

VTT järjestää työpajoja, haastatteluita ja koekäyttötilanteita, joissa ideoidaan ja kehitetään robotin käyttötapoja ja vuorovaikutusta sekä kerätään tietoa ihmisten sosiaalisesta käyttäytymisestä vuorovaikutustilanteissa. Samaan aikaan tutkitaan, miten ihmisten suhtautuminen ja odotukset palvelurobotteja kohtaan kauppakeskuksessa muuttuvat. On oletettavaa, että Pepper lisää ihmisten kiinnostusta robotiikkaan ja mahdollisuuksiin, joita robotit voivat tarjota palveluissa.

Kenttäkokeet tehdään kauppakeskuksessa, joka on robotille erittäin haastava ympäristö.  Siellä on paljon ihmisiä, liikkuminen isossa tilassa on vaihtelevaa ja kirjava äänimaailma laittavat robotin kyvyt tulkita ympäristön tapahtumia koville. Suomen kieli asettaa myös omat haasteensa, ja toistaiseksi Pepper kommunikoi englanniksi.

Pepper esitellään ensimmäistä kertaa julkisesti Ideaparkin asiakkaille torstaina 20.10., jolloin sen voi tavata Keskuspuiston laidalla tai lähialueella klo 10 - 18. Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään neljän kuukauden kenttäkoe, jolloin Pepper osallistuu kauppakeskuksen päivittäisiin palveluihin.

MuMMER: http://mummer-project.eu/

Twitterissä: @MuMMER-EU

Mediamateriaalia  Pepper-palvelurobotista:

Pepper on 120-senttinen, ja se on suunniteltu toimimaan vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa. Se osaa muun muassa tunnistaa, onko ihminen hyvällä tuulella ja reagoi sen mukaisesti.

Kuvia:

Kuvan tallennus: Klikkaa kuva auki, tallenna sen jälkeen hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä + Save picture as/Tallenna kuva nimellä.
VTT Pepper-palvelurobotti

VTT Pepper-palvelurobotti 

Video: