Sign In

Suomalainen kudosteknologian tutkimus yhteistyöhön Pohjois-Irlannin ja USA:n kanssa

11.7.2011

VTT, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen yliopisto ovat solmineet Pohjois-Irlannin ja Massachusettsin toimijoiden kanssa yhteistyösopimuksen, jonka painopisteitä ovat solu- ja kudosteknologia sekä biomateriaalit. Tavoitteena on edistää terveysteknologian tutkimusta, innovointia ja näiden pohjalta syntyvää liiketoimintaa.

Nyt allekirjoitetun aiesopimuksen osapuolina ovat suomalaisten lisäksi University of Massachusetts Dartmouth, University of Ulster sekä Queens University of Belfast. Aiesopimus mahdollistaa suomalaistoimijoille tutkijanvaihdon ja yhteisten tutkimushankkeiden käynnistämisen NIMAC-yhteisön (North Ireland - Massachusetts Connection) puitteissa.

Kudosteknologiaan ja biomateriaaleihin liittyvä kumppanuus on suoraa seurausta NIMAC-yhteisön edustajien keväisen Suomen vierailun aikana nähdystä suomalaisen osaamisen esittelystä ja käydyistä keskusteluista. Tähän aihepiiriin liittyvät tavoitteet voivat VTT:llä käsittää mm. 3-ulotteisten biomateriaalirakenteiden muokkaamisen ja tuottamisen painomenetelmillä.

”Uskon, että näiden kolmen maan tutkimustahojen yhteistyö tulee tuottamaan korkeatasoisia innovaatioita tällä tutkimusalueella”, toteaa asiakaspäällikkö Kari Kohtamäki VTT:ltä.

”Aiesopimus on ensimmäinen konkreettinen askel yhteistyön rakentamisessa. Kudosteknologian ja biomateriaalien ohella esimerkiksi diabetestutkimus sekä omahoidon ratkaisut ovat sellaisia VTT:n kärkialoja, jolla voisimme löytää synergioita NIMAC-yhteisön kautta”, Kohtamäki uskoo.

Väestön ikääntyminen ja kasvava kiinnostus terveellisiä elämäntapoja kohtaan luovat uusia markkinoita terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palveluille ja tuotteille. Erilaisia teknologioita, kuten ICT:tä ja materiaali- ja bioteknologioita yhdistämällä voidaan luoda uudentyyppisiä ratkaisuja yhteiskunnan ja kuluttajien tarpeisiin.

Lisätietoja NIMACista: http://www.nimac.org.uk/NIMAC/Home.html