Sign In

Suomalaiset luottavat täysjyvätuotteiden terveysvaikutuksiin

4.8.2010

Elintarviketuotteisiin liitetty terveysinformaatio vaikuttaa eri tavoin kuluttajien mielikuviin ja ostohalukkuuteen eri maissa. Suomalaiset ovat erityisen halukkaita ostamaan täysjyväviljaa sisältäviä tuotteita, joiden pakkauksiin on liitetty terveysviestejä. Italialaiset puolestaan suosivat vaaleaa viljaa ja tuotteita, joissa ei ole terveysväitteitä.

VTT:n koordinoimassa EU-tutkimusprojektissa on selvitetty terveysviestien tulkintaa neljässä Euroopan maassa. Tutkimus on osa EU:n laajaa viisivuotista HealthGrain-projektia, joka päättyi äskettäin.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten täysjyvää sisältävien viljatuotteiden terveysinformaatio vaikuttaa kuluttajien mielikuviin ja ostohalukkuuteen. Kuluttajien mielikuvia ja valintoja ohjaavat kulttuuritekijät sekä erilaiset maku- ja käyttötottumukset.

Tutkimus toteutettiin Suomessa, Englannissa, Saksassa ja Italiassa. Vahvat terveysväitteet esimerkiksi tautien ehkäisystä saavat suomalaiset ja saksalaiset kuluttajat ostamaan viljatuotteen italialaisia ja englantilaisia useammin. Italiassa täysjyväviljaa sisältävää tuotetta ei mielletä niin terveelliseksi kuin muissa maissa.

Erot voivat johtua erilaisista makutottumuksista tai esimerkiksi siitä, että suomalaiset luottavat enemmän elintarviketeollisuuden viesteihin kuin italialaiset. Suomessa terveysviestien käyttö tuotteiden markkinoinnissa on yleisempää kuin Italiassa.

EU-maissa viljatuotteiden terveysväitteiden on oltava EU:n lainsäädännön mukaisia. Terveysviestejä laativat elintarvikealan yritykset voi kuitenkin vaikuttaa siihen, millä tavalla kuluttajat tulkitsevat viestejä.

Kyselyyn vastasi yhteensä noin 2 400 yli 35-vuotiasta kuluttajaa, jotka ovat ainakin osaltaan vastuussa perheensä ruokaostoksista.

HealthGrain-projektissa on tutkittu aiemmin myös kuluttajien suhtautumista itse viljatuotteisiin. Vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa kohdemaina olivat Suomi, Englanti ja Italia. Tutkimuksessa ainoastaan suomalaiset pitivät vaaleita viljatuotteita epäterveellisinä. Italialaiset suhtautuivat vaaleaan viljaan kaikkein myönteisimmin.

Usein väitetään, että keskeinen syy täysjyväviljatuotteiden vähäiseen käyttöön on kuluttajien tietämättömyys tuotteiden terveysvaikutuksista. HealthGrain-projektin tulokset eivät tue tätä ajatusta. Englannissa ja etenkin Italiassa kuluttajat pitävät kyllä täysjyväviljatuotteita terveellisinä mutta eivät välttämättä koe niihin siirtymisen tuottavan heille lisäarvoa, koska he pitävät myös vaaleita viljatuotteita terveellisinä.

Englannissa ja Italiassa täysjyväviljatuotteiden menekkiä voisi olla järkevä edistää kehittämällä uusia täysjyvätuotteita, jotka vastaavat kohderyhmänsä maku- ja käyttötottumuksia. Täysjyväviljatuotteiden säännöllisen käytön on havaittu vähentävän sydänsairauksia ja kakkostyypin diabetesta.