Sign In

Suomalaiset pk-yritykset aktiivisemmin mukaan EU:n kyberohjelmiin - Tavoitteena EU-rahoituksen merkittävä kasvu

7.11.2016

auth​

Suomalaisilla kasvuyrityksillä on hyvät mahdollisuudet päästä EU:n yli 450 miljoonan euron kyberturvallisuusohjelmaan suomalaisen tietoturvallisuusklusteri FISCin ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n vauhdittamana. Tavoitteena on kasvattaa kotimaisten pk-yritysten EU-rahoitusta merkittävästi.

EU investoi yli 450 miljoonaa euroa kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelmiin vuosina 2018-2020. Finnish Information Security Cluster FISC koordinoi Suomen osallistumista tutkimuskokonaisuuteen Euroopan yritysyhteistyön näköalapaikalla. VTT edistää eurooppalaisen kyberturvallisuusjärjestön ECSOn jäsenenä kotimaisten kasvuyritysten pääsyä kansainvälisiin TKI-ohjelmiin tiiviissä yhteistyössä FISCin kanssa.
 
"ECSOn avulla pk-yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia päästä EU-markkinoille osaksi suuria kaupallisia hankkeita ja laajempia kehitysprojekteja. Meidän on Suomessa aktivoiduttava toimimaan EU-verkostoissa ja otettava kaikki irti uusista kasvumahdollisuuksista ja EU:n tarjoamasta laajasta sisämarkkinastamme", korostaa ECSOn hallitukseen valittu FISCin toiminnanjohtaja Juha Remes.

"ECSO (European Cyber Security Organization) on EU:n yritysvetoinen sopimuskumppani. Juuri ECSOn työn tuloksena syntyvät hankkeet avaavat suomalaisille yrityksille mahdollisuuden kehittää kyberturvallisuustuotteita ja -palveluja kansainvälisesti korkeatasoisissa TKI-konsortioissa", toteaa VTT:n johtava tutkija Reijo Savola

VTT:llä on näkemystä sekä Komission ohjelmien suorista että erilaisten instrumenttien kautta hallinnoiduista TKI-rahoitusmahdollisuuksista. VTT on Suomen merkittävimpiä EU-rahoituksen kotiuttajia ja on vuosittain sadoissa tutkimushankkeissa hallinnoijana sekä toteuttavana osapuolena.  

Kansainvälisten yritysten edustajat ovat huolissaan Suomen niukkenevasta tutkimusrahoituksesta, mikä käytännössä vaikeuttaa erityisesti korkeakouluopiskelijoiden siirtymistä työelämään. Yliopistojen ja yritysten yhteistutkimushankkeet ovat perinteisesti paikka tulevien huippuosaajien kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen. Kansallisen hankerahoituksen puuttuessa katseet kääntyvät EU:n suuntaan, ja ECSO tarjoaa kanavan vaikuttaa lähitulevaisuudessa rahoitettaviin aihepiireihin.

Lisätietoja:

Cyberlab
Juha Remes, toiminnanjohtaja
Puh. 040 483 5550
juha.remes@cyberlab.fi

FISC
Timo Kotilainen, puheenjohtaja
Puh. 040 523 6582
timo.kotilainen@cyberlab.fi