Sign In

Suomalaista LigniOx-teknologiaa kehitetään yritysyhteistyönä betoninnotkistinmarkkinoille

18.12.2017

VTT:n kehittämän LigniOx-teknologian avulla sellutehtaiden ja muiden biojalostamoiden sivuvirtana syntyvästä ligniinistä voidaan valmistaa betoninnotkistimia, jotka pystyvät kilpailemaan nykyisten kaupallisten tuotteiden kanssa. Teknologian ja ensimmäisten ligniinipohjaisten tuotteiden kehitys toteutetaan EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa LigniOx-hankkeessa. Suomalaiset yritykset ANDRITZ Oy , Metsä Fibre ja St1 ovat kehitystyössä avainasemassa VTT:n ohella.

Toukokuussa 2017 alkaneen kehityshankkeen tavoitteena on uuden LigniOx-teknologian demonstraatio, mikä onnistuessaan luo edellytykset kaupallisen tuotannon aloittamiselle. Nelivuotisen hankkeen budjetti on yhteensä 5,6 miljoonaa euroa.

Vaikka notkistimet muodostavat alle prosentin betonin koostumuksesta, niillä on valtavat maailmanlaajuiset markkinat: noin 10 miljoonaa tonnia vuodessa. Betoninnotkistimien lisäksi LigniOx-ligniinejä voidaan käyttää myös dispergointiaineina esimerkiksi maaleissa, pinnoitteissa ja kipsituotteissa.

Betoni on yleisin rakennusmateriaali. Tuoreella betonilla pitää olla hyvä työstettävyys vaarantamatta betonin lujuutta. LigniOx-notkistimen ansiosta voidaan pienillä vesimäärillä valmistaa helposti työstettävää betonia, joka kovettuu lujaksi lopputuotteeksi. Tuoreessa betonissa LigniOx-ligniini toimii selkeästi paremmin kuin kaupalliset lignosulfonaattipohjaiset notkistimet ja se pystyy kilpailemaan jopa fossiilisten tehonotkistimien kanssa. LigniOx-hapetusprosessissa käytetään ympäristöystävällisiä ja turvallisia kemikaaleja, joten se voidaan integroida helposti olemassa oleviin biojalostamoihin.

VTT:n koordinoimassa hankkeessa teknologia ja tuotteet kehitetään yhdessä laitetoimittajan, sellun ja bioetanolin tuottajien sekä johtavan eurooppalaisen kemian alan yrityksen kanssa. Suomalaisista teollisuusyrityksistä mukana ovat Metsä Fibre, ANDRITZ Oy ja St1. Ulkomaiset osapuolet ovat Dow (Saksa), CIMV (Ranska), Biochemtex (Italia), Vertech Group (Ranska), Exergy (Iso-Britannia) ja VITO (Belgia).

Hankkeessa rakennetaan siirrettävä pilottiyksikkö, jonka avulla teknologia demonstroidaan biojalostamoissa eri tyyppisille teollisille ligniineille. Teknologian toimivuutta tullaan testaamaan muun muassa Metsä Fibren sellutehtaalla.  

"Suomen metsäbiotaloudesta saatavaa jalostusarvoa on pyrittävä nostamaan. Samalla maailma tarvitsee uusiutuvista raaka-aineista valmistettuja vaihtoehtoisia materiaaleja ja kemikaaleja. VTT:n esille tuoma LigniOx-konsepti vastaa potentiaalisesti näihin molempiin haasteisiin" toteaa Metsä Fibren tutkimusjohtaja Niklas von Weymarn.

Hankkeen jälkeen teknisesti ja taloudellisesti kannattavan ja ympäristöystävällisen ligniinin jalostusteknologian arvioidaan olevan valmis siirrettäväksi teollisiin laitoksiin. Pian tämän jälkeen voidaan saada markkinoille uudet ekologiset ja kilpailukykyiset ligniinipohjaiset betoninnotkistimet.

Biopohjaisen teollisuuden teknologia-aloite BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking) on EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluva 3,7 miljardin euron yksityisen ja julkisen sektorin välinen kumppanuus, ja sitä ohjaa teollisuuden kehittämä visioiden, strategisten innovaatioiden ja tutkimuksen ohjelma (Vision and Strategic Innovation and Research Agenda, SIRA).

LigniOx-hanke on saanut rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelman alaiselta BBI JU –teknologia-aloitteelta rahoitussopimuksen nro 745246 mukaisesti.

LigniOx-projekti (Lignin oxidation technology for versatile dispersants): https://www.ligniox.eu/

Biopohjaisen teollisuuden teknologia-aloite BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking): https://www.bbi-europe.eu/projects/ligniox