Sign In

Suomalaistutkijat löysivät eturauhassyövän leviämistä estäviä geenejä

10.5.2012

 

Professori Johanna Ivaskan (Turun yliopisto ja VTT) tutkimusryhmä on seulonut kymmeniä eturauhassyöpiä löytäen geenihiljennyksiä, jotka estävät syöpäsolujen leviämistä elimistössä.

Tutkimus osoittaa, että laboratoriossa helposti mitattavissa oleva syöpäsolujen aktiivisuus on suoraan kytköksissä kyseisten syöpäsolujen kykyyn muodostaa etäpesäkkeitä. Tämän johdosta seulomalla eturauhassyöpäsolujen aktiivisuuttaa sääteleviä tekijöitä voidaan löytää uusia lääkekehityskohteita.

Tutkimuksessa kuvataan useita kymmeniä täysin uusia syöpäsolujen aktiivisuutta sääteleviä tekijöitä, ja kahden näistä (CD9 ja MMP8) hiljentämisellä voidaan suoraan vaikuttaa syöpäsolujen leviämiseen.

Professori Ivaskan tutkimusryhmän jäsenet Teijo Pellinen ja Juha Rantala käyttivät tässä tutkimuksessa VTT:n kehittämää solusiruseulontamenetelmää. Menetelmä mahdollistaa koko genomin kaikkien geenien vaikutusten tutkimisen vain yhdellä koejärjestelyllä.

Tutkimus on julkaistu solubiologian arvostetussa Journal of Cell Science -lehdessä.

Viite: Pellinen T, Rantala JK, Arjonen A, Mpindi JP, Kallioniemi O, Ivaska J. J Cell Sci. 2012 Feb 1;125(Pt 3):649-61. A functional genetic screen reveals new regulators of β1-integrin activity.

Ota yhteyttä