Sign In

Suomalaistutkijat löysivät rintasyövän leviämistä estäviä yhdisteitä

21.5.2012

 
Hepariinin kaltaiset aineet hidastavat luustoetäpesäkkeiden muodostumista

VTT:n tutkijat ovat yhteistyössä Turun yliopiston, yhdysvaltalaisen Indiana Universityn sekä turkulaisten Biotie Therapies- ja Pharmatest-yritysten kanssa löytäneet uutta tietoa rintasyövän luustoetäpesäkkeiden muodostumisesta. Hiirikokeet osoittivat, että hepariinin kaltaisilla yhdisteillä voidaan mahdollisesti estää rintasyövän leviäminen luustoon.

Tutkimus julkaistiin Molecular Cancer Research -lehden verkkojulkaisussa 20.4.2012.

VTT:n tutkijat löysivät rintasyöpäsoluilla tehdyn seulonnan avulla heparaanisulfaattia muokkaavan HS6ST2-entsyymin, joka säätelee luustoetäpesäkkeiden muodostumiselle tärkeää syöpäsolujen ja luuston välistä vuorovaikutusta. Myös hepariini, jota käytetään veren hyytymistä estävänä lääkkeenä, vaikutti tälle vuorovaikutukselle tärkeän mekanismin säätelyyn.

Kokeet rintasyövän luustoetäpesäkkeiden muodostumista mallintavilla hiirillä osoittivat, että hepariinin kaltaiset yhdisteet vähentävät rintasyöpäsolujen kasvua luussa ja siitä aiheutuvaa luun hajoamista. Toinen hepariinin kaltaisista yhdisteistä on Biotie Therapies -yrityksen kehittämä. Sen verta ohentava vaikutus on huomattavasti hepariinia pienempi, joten se soveltuu paremmin lääkekehityskohteeksi rintasyöpäterapiaa varten.

Rintasyövän kuolleisuus johtuu suurelta osin luustoon levinneistä etäpesäkkeistä. Parantavaa hoitoa ei ole vielä pystytty kehittämään.

VTT perusti Lääkekehityksen biotekniikan osaamiskeskuksen Turkuun kymmenen vuotta sitten. Osaamiskeskuksen tutkijat selvittävät lääkeaineiden vaikutusmekanismeja ja kehittävät uusia lääkemolekyylejä ja diagnostiikan merkkiaineita. Tutkimuskohteina ovat erityisesti rinta- ja eturauhassyöpä. Kymmenen vuoden etappia juhlitaan 10.5.2012 juhlaseminaarissa Turussa.

Ota yhteyttä