Sign In

Suomalaisyrityksille tilaisuus osallistua ekokaupunkien toteuttamiseen Kiinassa

3.11.2010

VTT kannustaa energia- ja rakennusalan yrityksiä yhteistyöhön kiinalaisyritysten kanssa

Suomalaisille yrityksille on avautumassa mahdollisuus osallistua Kiinaan rakenteilla olevien ekokaupunkien toteuttamiseen. VTT ja Tekes ovat käynnistäneet kiinalaisten kumppaniensa kanssa projektin, jolla kannustetaan suomalaisyrityksiä yhteistyöhön kiinalaisten kiinteistöalan yritysten kanssa. Tavoitteena on esitellä energiatehokkaita rakennus- ja aluetason ratkaisuja ekokaupunkeja varten. Pääosin Tekesin rahoittaman projektin kokonaisbudjetti on arviolta 600 000 euroa.

Energia- ja ekotehokkaan rakentamisen kysyntä on Kiinan kaupungeissa jatkuvassa kasvussa, ja ekokaupungeista voi tulla merkittäviä näyteikkunoita maailmalle. VTT on luonut suomalaiseen teknologiaan perustuvan ekokaupungin konseptin, jota voidaan soveltaa eri ilmastovyöhykkeillä Kiinassa.

EESCU-projektin (Eco Efficient Solutions for China’s Urbanization) tavoitteena on saada aikaan uusia kumppanuuksia suomalaisten ja kiinalaisten tutkimusyhteistyön pohjalle. Suomalaisyritykset voivat sopia projektin kuluessa yhteistyömalleista kiinalaisten yritysten kanssa. Kaksi kiinalaista kiinteistöalan yritystä, Greenland Group Co., Ltd ja Landsea Group Co., Ltd, ovat allekirjoittaneet VTT:n ja kiinalaisten tutkimusosapuolten kanssa yhteistyösopimuksen. Yritykset esittelevät rakennus- ja aluetason ratkaisuja ekokaupunkihankkeissaan Kiinassa.

Shanghaissa sijaitseva Tongjin yliopisto sekä Dalianin teknillinen korkeakoulu Koillis-Kiinassa vastaavat VTT:n kanssa uudesta projektista. Projekti avaa siten mahdollisuuden ekokaupunkien toteutukseen Shanghain alueella ja Koillis-Kiinassa. Lokakuun lopulla alkanut projekti jatkuu vuoteen 2013.

VTT:ltä on äskettäin valmistunut myös selvitys ekokaupungin suunnittelusta ja rakentamisesta Pekingin MenTouGoun alueelle. Selvityksessä tarkasteltiin ekokaupungin yhdyskuntarakennetta ja toteuttamisen teknologisia mahdollisuuksia. Ekokaupungille kehitettiin malliratkaisuja, joiden perusteella arvioitiin rakentamisen elinkaarikustannukset ja hiilijalanjälki verrattuna tavanomaiseen kaupunkiin.

VTT:n lähestymistapa ekokaupungin toteuttamiseksi perustuu paikallisten olosuhteiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseen. Ekokaupungin konseptin lähtökohtana on innovatiivinen ekologinen kaupunkisuunnittelu, energiatehokas rakentaminen, vähäpäästöinen joukkoliikenne, tehokas jätehuolto ja kierrätys sekä paikallinen uusiutuvan energian tuotanto.

Ota yhteyttä