Sign In

Suomen älyliikenteen testialue Tampereelle

3.1.2011

 
Älyliikennejärjestelmien laajat kenttäkokeet alkavat Euroopassa

VTT:n ja Mercedes-Benzin johdolla luodaan tulevaisuuden liikennejärjestelmää, jossa autot kommunikoivat toistensa kanssa, saavat reaaliaikaista tietoa liikenteestä ja myös itse keräävät ja lähettävät tietoa eteenpäin. Tampereelle rakennetaan parhaillaan testialuetta. Sen avulla selvitetään, mitä palveluja suomalaiset kuljettajat haluavat ja mikä on niiden vaikutus liikenteen turvallisuuteen, sujuvuuteen ja ympäristöön.

Juuri käynnistyneessä eurooppalaisessa DRIVE C2X-hankkeessa kehitetään auton kuljettajille ja matkustajille uusia älykkään liikenteen palveluita, jotka välittävät ajantasaista tietoa liikkujalta toiselle. Liikennejärjestelmän odotetaan tehostuvan ja onnettomuuksien vähenevän nykyisestään, kun tienkäyttäjät ovat paremmin tietoisia siitä, mitä liikenteessä tapahtuu.

Uudet järjestelmät tulevat olemaan niin sanottuja kooperatiivisia järjestelmiä, joissa ajoneuvot ja ympäristö keskustelevat keskenään ja välittävät paikkasidonnaista ja ajantasaista tietoa toisilleen. Tällöin kuljettajaa pystyttäisiin varoittamaan esimerkiksi lähestyvästä hälytysajoneuvosta tai tienkaarteen liukkaudesta.

Uusia järjestelmiä päästään tutkimaan noin vuoden kuluttua Tampereella, kun testialue valmistuu. Keskeistä hankkeessa on kehitettävien sovellusten ja palvelujen vaikutusten tutkiminen kuljettajien käyttäytymiseen, liikenteen turvallisuuteen, tehokkuuteen sekä ympäristöön ja liikkumiseen todellisissa käyttötilanteissa. Käytännössä tuloksia voidaan hyödyntää noin 2-4 vuoden kuluttua projektin päättymisestä.

Eurooppalaiset tutkimuslaitokset ja merkittävät eurooppalaiset autovalmistajat, erityisesti Daimler hankkeen koordinaattorina toteuttavat tämän kolmivuotisen hankkeen. VTT on hankkeen suurin partneri 2,1 miljoonan euron budjetilla ja työmäärällä mitattuna. Hankkeen koko budjetti on 19 miljoonaa euroa. Suomen lisäksi hankkeessa ovat mukana muun muassa Saksa, Hollanti, Ruotsi, Italia, Ranska ja Espanja.

Ota yhteyttä