Sign In

Suomen ensimmäisestä ydinreaktorista kehitettiin ainutlaatuinen syöpähoitoasema

19.1.2011

VTT:n omistamalla ja Bonecan operoimalla BNCT-hoitoasemalla on hoidettu jo yli 200 syöpäpotilasta.

VTT:n FiR 1 -tutkimusreaktorin yhteydessä Otaniemessä toimii ainutlaatuinen syöpäkasvainten täsmähoitoasema, joka hyödyntää reaktorin tuottamia neutroneja. Hoitoasemalla on vuodesta 1999 lähtien annettu BNCT- eli boorineutronisädehoitoa, joka on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi hoitomenetelmäksi etenkin uusiutuneisiin pään ja kaulan alueen syöpiin.

FiR 1 -tutkimusreaktori tilattiin Yhdysvalloista tasan 50 vuotta sitten, ja se käynnistyi vuotta myöhemmin. Reaktori rakennettiin alun perin tutkimus- ja koulutuskäyttöön sekä isotooppituotantoon. Nykyisin BNCT-hoito ja siihen liittyvä tutkimus ovat reaktorin merkittävin toimintamuoto.

BNCT-sädehoito poikkeaa tavanomaisesta sädehoidosta, sillä siinä syöpäsolut tuhoava säteily syntyy solujen sisällä. Biologisen kohdennuksen ansiosta hoito on mahdollista suunnata niin tarkasti syöpäkasvaimeen, että yhdellä hoitokerralla voidaan antaa sädehoitoannos, joka tavanomaisella sädehoidolla vastaa tyypillisesti noin kuuden viikon aikana annettavaa sädeannosta. Yksi hoitokerta kestää noin puoli tuntia.

BNCT-hoitojen tuottamisesta vastaavat yhteistyössä VTT:n, HYKS Instituutin ja Sitran omistama Boneca Oy sekä HYKS:n Syöpätautien klinikka. Hoidossa tarvittava neutronisäteily tuotetaan VTT:n tutkimusreaktorilla. Syöpähoidossa käytettävän huipputehokkaan sädehoidon mahdollistaa VTT:n kehittämä Fluental™ -neutronihidastinaine. Sen avulla neutronien energia asettuu potilaan kannalta optimaaliselle tasolle siten, että hoito on tehokasta ja samalla turvallista.

Tähän mennessä Otaniemen BNCT-hoitoasemalla on hoidettu jo yli 200 syöpäpotilasta. BNCT-hoito on erikoissairaanhoitoa, ja hoitoon pääsemiseksi tarvitaan lähete keskussairaalasta, jolloin hoito kuuluu julkisen sairaanhoidon piiriin.

”Boneca Oy tähtää jo lähivuosina vuosittaisten hoitomäärien moninkertaistamiseen aloittamalla hoitojen markkinoinnin ulkomaalaisille sairaaloille sekä laajentamaan hoitoja kehon eri alueilla sijaitseviin syöpäkasvaimiin”, kertoo Boneca Oy:n toimitusjohtaja Markku Pohjola.

VTT on hakenut reaktorin käyttöluvalle jatkoa vuoteen 2023 ja suunnittelee tulevaisuudessa lisäävänsä hoitoaseman kapasiteettia puolittamalla potilassäteilytysten keston.

Mediamateriaali

Kuva: FiR 1 -reaktori ja VTT:n kehittämään Fluental™ -neutronihidastinaineeseen perustuva BNCT-säteilytysasema. Vesitankin pohjalla olevassa reaktorin sydämessä tapahtuvat uraanin fissiot tuottavat neutroneita, jotka hidastinaine muokkaa hoitoon sopiviksi. Neutronit kohdennetaan kasvainalueelle.

Lisätietoja:

VTT:n tutkimusreaktori

Boneca

Otaniemen tutkimusreaktorin vaiheet tutkimus- ja opetuskäytöstä BNCT-hoitoasemaksi

Reaktori on hyvä esimerkki siitä, miten VTT on mukauttanut teknologiaa muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaan.

1960-luku

Suomen ensimmäinen ydinreaktori, FiR 1, rakennettiin Otaniemeen. Reaktori käynnistyi ensimmäistä kertaa 27.3.1962, ja sen käyttötarkoitukseksi määriteltiin tutkimus, koulutus ja isotooppituotanto. Eräänä erityissovelluksena oli kuusta tuotujen näytteiden alkuainekoostumuksen määritys. Reaktorin lämpöteho nostettiin 100 kW:sta 250 kW:iin.

1970-luku

FiR 1 -reaktori siirrettiin hallinnollisesti TKK:lta VTT:lle vuonna 1972. Tutkimusreaktorin tuottamia palveluita hyödynnettiin aktiivisesti erilaisiin teollisuuden ja viranomaisten tarpeisiin. Geologian tutkimuskeskus hyödynsi 1970-luvulla VTT:n neutroniaktivointianalyysiosaamista Suomen maaperäkartoituksessa ja malminetsintänäytteiden analysoinnissa.

1980-luku

Reuman ja luuydinsyövän hoitoa varten kehitettiin radiofarmasiaosaamista. Osaamisen pohjalta syntyi yksi VTT:n ensimmäisistä spin-off-yrityksistä, MAP Medical Technologies. Teollisuuden merkkiainemittaustoiminnasta syntyi toinen merkittävä spin-off-yritys, Indmeas Oy, joka toimii nykyään Pohjoismaiden laajuisesti ja hankkii yhä osan tarvittavista radioaktiivisista merkkiaineista VTT:n tutkimusreaktorilta.

1990-luku

VTT:n tutkimusreaktoria uudistamalla kehitettiin ensimmäisenä maailmassa matalatehoisesta reaktorista epiterminen neutronisädehoitoasema kallon sisäisten kasvainten hoitoa varten. Epitermisessä hoidossa neutronisuihku pystyy läpäisemään luun ja saavuttamaan syöpäkudoksen aivojen sisällä. VTT kehitti BNCT-hoitoa varten Fluental™-hidastinaineen, joka mahdollisti huipputehokkaan neutronisuihkun toteuttamisen. Reaktorirakennus muutettiin BNCT-hoitoasemaksi kaikkine hoitotoiminnan tarvitsemine tiloineen.

Prekliininen tutkimusvaihe toteutettiin HYKS Instituutin koordinoimassa hankkeessa yhteistyössä eri tutkimuskumppaneiden, mm. Helsingin yliopiston, HYKS:n ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Hoitotoimintaa organisoimaan perustettiin NC-Hoito Oy, joka sai Säteilyturvakeskukselta luvan BNCT-hoitotoiminnan aloittamiseen. Ensimmäinen potilas hoidettiin vuonna 1999. Rahoittajina Suomen BNCT-hankkeessa olivat VTT, HYKS, HYKS Instituutti, Helsingin yliopisto, Suomen Akatemia, Tekes, Sitra ja EU.

2000-luku

NC-Hoito Oy muuttui Boneca Oy:ksi, ja yhtiö solmi yhteistyösopimukset HUS:n ja VTT:n kanssa BNCT-hoitojen kehittämisestä. Hoitoyhteistyö HYKS:n Syöpätautien klinikan kanssa alkoi. Aivokasvainten lisäksi hoitoasemalla alettiin hoitaa pään ja kaulan alueen syöpiä. Hoitotoiminta vakiintui, ja ensimmäinen kliininen sädeturva-auditointi tehtiin vuonna 2005.

BNCT-hoidot ja niihin liittyvä tutkimus ja koulutus ovat tärkein motiivi jatkaa reaktorin ylläpitoa. Myös lyhytikäisten teollisuusisotooppien tuotannolla on merkitystä sekä kansallisesti että niitä käyttävälle yritykselle, Indmeas Oy:lle. FiR 1 -tutkimusreaktoria hyödynnetään myös ydintekniikan opetuksessa Aalto-yliopistossa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä ydinturvallisuuskoulutuksessa Suomessa, Ruotsissa ja IAEA:n piirissä.

 

Ota yhteyttä