Sign In

Suomen hallitus on esittänyt 28.5.2014, että VTT:stä tehtäisiin osakeyhtiö, ja että Mittatekniikan keskus MIKES ja VTT yhdistetään.

2.6.2014

Suomen hallitus on esittänyt 28.5.2014, että VTT:stä tehtäisiin osakeyhtiö, ja että Mittatekniikan keskus MIKES ja VTT yhdistetään.

 

 

Valtioneuvosto oikeutetaan lainmuutosten jälkeen luovuttamaan MIKESin ja VTT:n hallinnassa oleva omaisuus ja toiminta perustettavalle uudelle osakeyhtiölle. Myös henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen. Poikkeuksen tekee MIKESin akkreditointiyksikkö, joka siirretään osaksi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesia.

VTT:n toiminta on jo nyt hyvin yritysmäistä. Noin 70 prosenttia sen tuloista muodostuu erilaisista yritysten toimeksiannoista sekä kilpailun piirissä olevasta tutkimusrahoituksesta. Yhtiömuoto parantaa VTT:n kykyä palvella joustavammin yritysten tarpeita ja helpottaa vastaamaan tutkimustoiminnan vahvistuvaan kansainvälistymiseen. Useat VTT:n kansainväliset kilpailijat toimivat jo nykyisin muussa kuin virastomuodossa.

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori on tyytyväinen asian etenemiseen ja toteaa että hallintomuodon muuttaminen juuri tässä taloustilanteessa, jossa Suomi tarvitsee kipeästi aktiivista innovaatiotoimintaa, antaa VTT:lle paremmat edellytykset tuoda lisäpotkua Suomen elinkeinoelämään ja maamme kilpailukykyyn .

VTT saa jatkossakin valtiolta tutkimusrahoitusta perustehtävänsä hoitamiseen. Valtion rahoittama tutkimustoiminta toimii jatkossakin eriytettynä yhtiön markkinaehtoisesta toiminnasta.

Lait tulevat voimaan 1.1.2015.

 

 

Ota yhteyttä