Sign In

Suomen johtavat tutkimuslaitokset kehittävät yhteistyössä ekotehokkuuden arviointityökaluja

28.3.2011

VTT, Tekes, Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat käynnistäneet laajan tutkimus- ja kehityshankkeen yhdyskuntarakentamisen ekotehokkuuden arviointityökalujen kehittämiseksi. Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit (KEKO) -hankkeessa kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia alueellisia ekotehokkuuden arviointivälineitä. Työn pohjalta työkaluja kehitetään eri käyttötilanteisiin soveltuviksi siten, että niiden tuottama tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista. 

Markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla laaja kirjo kansainvälisiä ja kotimaisia aluenäkökulman sisältäviä arviointityökaluja. Näiden vertailukelpoisuus ja soveltuvuus erilaisiin paikallisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin on kuitenkin heikko, eikä arvioinneissa käytettyjä lähtötietoja ole välttämättä kerrottu. Lisäksi erityisesti kansainväliset kaupalliset arviointityökalut ovat kalliita. Näistä syistä arviointityökalujen käyttö on jäänyt melko vähäiseksi.

Kaupungit ja yritykset tarvitsevat ilmastotyöhön apuvälineitä

Ilmastotavoitteiden kanssa painivat kaupungit ja aluekehitystoiminnassa mukana olevat yritykset tarvitsevat kuitenkin nopeasti toimivia apuvälineitä suuntaamaan käytettäviä resursseja oikein. Tarve on jo laajasti tiedostettu, ja erityisesti suurimmissa kaupungeissa saatetaan jo hyödyntää useita päällekkäisiä työkaluja. Tämän takia aktiiviseen kehitystyöhön lähtivät mukaan Espoon, Helsingin, Joensuun, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit, Skanska Talonrakennus Oy - Kodit ja YIT Rakennus Oy sekä ympäristöministeriö.

Ensimmäiset tulokset julkistetaan syksyllä 2011

Helmikuussa käynnistynyt KEKO-hanke jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä rakennetaan kokonaiskuva olemassa olevista arviointimenetelmistä, arvioidaan ja vertaillaan niiden ominaisuuksia ekotehokkuuden eri osa-alueiden näkökulmista sekä määritellään kehitystarpeet. Tulokset julkistetaan syksyllä 2011. Hankkeen toisessa vaiheessa keskitytään arviointityökalujen konkreettiseen kehittämiseen. Toinen vaihe käynnistetään syksyllä 2011 osin rinnakkain ensimmäisen osan kanssa. Hanke päättyy 2013.

Hanke kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan ja siinä on tutkimuslaitosten lisäksi mukana seitsemän kaupunkia, kaksi aluekehitystoimintaan osallistuvaa rakennusalan yritystä sekä ympäristöministeriö.

 

Ota yhteyttä