Sign In

Suomen kyberosaamisen edellytykset ovat hyvät – Kansallinen tahtotila tulee kirkastaa ja alan yhteistyötä tiivistää

15.2.2016

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Cyberlab Oy selvittivät Suomen kyberosaamisen nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä sekä vahvuuksia ja heikkouksia. Suomen edellytykset kyberosaamisen edelleen kehittämiseksi ovat hyvät. Kärkiosaaminen on kuitenkin keskittynyt vain harvoille, ja osaamispohja on suhteellisen kapea.

Yhteiskunnat ovat yhä riippuvaisempia kyberturvallisuudesta, kun niiden kriittisiä toimintoja ohjataan tietoverkoilla, joiden kautta tehdyt hyökkäykset lisääntyvät koko ajan.

Kyberosaaminen Suomessa -hankkeessa analysoitiin suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimustoimintaa, alan koulutusta, innovaatio- ja kehitystoimintaa, julkisen hallinnon roolia ja yhteistyön tilaa. Osaamista peilattiin muutamiin kansainvälisiin edelläkävijämaihin: Hollantiin, Viroon ja Israeliin. 

Suomen edellytykset kyberturvallisuusalan osaamisen kehittämiselle ovat hyvät.

Suomessa on korkeatasoista kyberturvallisuuteen liittyvää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa yrityksissä, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Alan tutkimus on lisääntynyt, ja alalla on vahvaa yritystoimintaa. Tutkimuksen haasteena on osaamisen hajaantuminen moniin pieniin yksiköihin. Alan yritykset ovat pääosin pieniä ja haasteena on liiketoiminnan kasvattaminen ja kansainvälistyminen.

Yhteistyötä tulee vahvistaa ja kansallinen tahtotila kirkastaa

Suomessa tarvitaan alan toimijoiden yhteistyön vahvistamista, jotta kansainvälistä kilpailukykyä voidaan parantaa. "Meillä on vahvaa osaamista, mutta se hajaantuu nyt eri organisaatioihin, ja toimijoiden välinen yhteistyö on vasta kehittymässä suuntaan, joka on välttämätöntä", kertoo VTT:n erikoistutkija Antti Pelkonen.  Esimerkiksi julkisia hankintoja hyödyntämällä voidaan vahvistaa alan yhteistä osaamista.

Alan osaajista on pulaa, mikä näkyy alan yritysten rekrytointivaikeuksina. Suomessa on selkeitä osaamisen kapeikkoja tietyillä erityisosaamisalueilla, kuten salaustekniikoissa, joka vaatii matemaattisia erityistaitoja.  Suomen kyberosaamisen teknologiapohja on varsin hyvä ja monipuolinen, mutta tulevaisuudessa on tarpeen teknologiaosaamisen kehittämisen lisäksi laajentaa osaamista muille osa-alueille, esimerkiksi kaupallistamisen asiantuntijuuteen sekä oikeus- ja käyttäytymistieteisiin.

Erityisenä haasteena on, että kyberturvallisuusalan kansainvälinen kilpailu on kiristynyt, ja Suomessa tarvitaan määrätietoisia toimenpiteitä ja tulevaisuuden toimintamalleja osaamisen kehittämiseksi. Tarvitaan vahva kansallinen tahtotila ja konkreettiset toimenpiteet, jotka sitouttavat alan eri toimijat yhteen.

Kyberosaaminen Suomessa -tutkimushanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Raportissa esitetään toimenpidesuositusten kokonaisuus, joka tähtää suomalaisen kyberturvallisuusosaamisen vahvistamiseen ja nostamiseen edelläkävijämaiden tasolle.    

Julkaisu sähköisesti "Kyberosaaminen Suomessa - Nykytila ja tiekartta tulevaisuuteen" http://tietokayttoon.fi/julkaisut

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta http://tietokayttoon.fi

 


 

​Lisätietoja:

Cyberlab Oy
Juha Remes, CEO
040 483 5550, Juha.Remes@cyberlab.fi