Sign In

Suomen merkittävin biotalouden tutkimusympäristö käynnistyy Espoossa

12.3.2015

VTT toteuttaa biotalous- ja cleantech-tutkimusta Bioruukissa

VTT on rakentanut biomassan jalostamiseen tähtäävän tutkimus- ja pilotointikeskuksen Espoon Kivenlahteen. Bioruukki tarjoaa yrityksille maailmanluokan puitteet uusien teknologioiden kehittämiseen sekä kansallisen biotalousstrategian toteuttamiseen. Se toimii Suomelle tärkeillä puhtaan teknologian alueilla, joita ovat bioenergia, biomassan hyödyntäminen arvotuotteiksi - muun muassa biokemikaaleiksi - sekä kierrätys.  

Kyseessä on yksi merkittävimmistä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n investoinneista tällä vuosikymmenellä ja suurin biotalouden tutkimusympäristö Pohjoismaissa. Se palvelee yritysten prosessi- ja tuotekehitystoimintaa sekä VTT:n ja sen tutkimuskumppaneiden projekteja.

Bioruukki yhdistää VTT:n kemian, energian ja biomassan käsittelyyn liittyvän osaamisen. Se tarjoaa mahdollisuuden selvittää, mitkä biojalostamokonseptit ja ideat ovat sekä teknisesti että taloudellisesti järkeviä. Erityisesti tämä koskee biopolttoaineiden ja arvokkaiden kemikaalien tuotantomenetelmien kehitystä. Bioruukki nopeuttaa myös yritysten innovaatioiden lanseerausta maailmanmarkkinoille. Sijaintina Espoo on hyvä, koska lähellä on tiivis yritysten ja tutkimuslaitosten asiantuntijajoukko.

Bioruukin kautta on tarjolla VTT:n koko biotalouden ja kiertotalouden tutkimusvolyymi, joka on laajuudeltaan yli 60 miljoonan euroa vuodessa ja lähes 500 henkilötyövuotta. Lähivuosina Bioruukissa arvioidaan työskentelevän noin 40 henkilöä.

VTT on investoinut tähän mennessä Bioruukkiin 10 miljoonaa euroa ja suunnitteilla olevien jatkotoimien on arvioitu maksavan 10 – 15 miljoonaa. Nyt ensimmäisessä vaiheessa Bioruukissa käynnistyy kaasutus- ja pyrolyysikoetoiminta. Muiden koelaitteiden asennukset 8000 neliön laajuisessa Bioruukissa toteutetaan seuraavien kahden vuoden aikana.  

Rohkeutta ja nopeutta kehitystyöhön

"Uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön pohjautuva biotalous on maailmanlaajuinen trendi. Suomella on hyvät lähtökohdat hyötyä tästä kasvusta. Bioruukilla on tärkeä kansallinen tehtävä kehittää uusia metsäbiotalouden teknologioita ja vauhdittaa näiden kaupallistamista yhteistyössä yritysten kanssa", sanoo työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikkö Petri Peltonen.

"Suomen kansallinen strategia edellyttää rohkeita tutkimuskokeita sekä nopeutta uusien tuotteiden ja palvelujen luomiseen. Se edellyttää myös teollisuussektoreiden yhteistyötä, uudistumista ja riskinottokykyä. Nyt tarvitaan rohkeaa riskinottoa ja radikaaleja innovaatioita. Bioruukki tarjoaa tähän konkreettisen mahdollisuuden", toteaa VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

"Suomi tarvitsee lisää korkean teknologian investointeja ja niiden myötä syntyviä uusia osaamis- ja tietointensiivisiä yrityksiä ja työpaikkoja. Ilman konkreettisia näyttöjä ei synny uutta liiketoimintaa ja kasvua. VTT:n investointi Länsimetron kasvu- ja kehityskäytävälle sijoittuvaan Bioruukkiin on erinomainen esimerkki nyt tarvittavista teoista. Myös Espoon kaupunki on sitoutunut omalta osaltaan luomaan edellytyksiä kasvulle ja korkean osaamisen työpaikkojen synnylle," sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Suomen tavoitteena kaksinkertaistaa biotalouden arvo vuoteen 2025 mennessä

Biotalouden arvo Suomessa on tällä hetkellä 10 % kansantaloudesta ja tavoitteena on sen kaksinkertaistaminen vuoteen 2025 mennessä.

Yksittäisten teknologioiden sijaan sekä Suomessa että Euroopassa keskitytään nyt biotalouden ekosysteemien rakentamiseen ja elinkaariajattelun kehittämiseen. VTT:n kattavia kestävän kehityksen tutkimus- ja kehityspalveluita voidaan soveltaa poikkitieteellisesti aina vihreästä tietotekniikasta jätteiden täydelliseen hyödyntämiseen asti.

Teollisuudenalat lähentyvät toisiaan

Viidennes Suomen viennistä koostuu metsäteollisuuden massatuotteista, ja jatkossakin nähdään, että uudistuva metsä- ja kemianteollisuus sekä näiden prosesseihin liittyvä konepajateollisuus toimivat viennin vetureina. Biotalouden veturina toimivan metsäteollisuuden rinnalle nousevat myös energia- ja elintarviketeollisuus sekä maatalous.

Suomi on luonnonvaroiltaan rikas maa, jolle biomassan ja erityisesti metsäbiomassan järkevä ja tehokas hyödyntäminen on avain menestykseen. Vain jalostusarvoa nostamalla yritykset voivat saavuttaa jalansijaa maailmanmarkkinoilta. Kyse on myös siitä, miten sopeudumme ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Bioruukki lyhyesti

  • Osoite: Ruukinmestarintie 2, Kivenlahti, Espoo
  • 8000 neliömetriä tilaa pilotointiyksiköille ja laboratorioille
  • Perustettu nopeuttamaan biotalouden innovaatioiden kaupallistamista.
  • Palvelee yritysten prosessi- ja tuotekehitystoimintaa sekä VTT:n ja sen tutkimuskumppaneiden projekteja.
  • Lähivuosina henkilökunnan arvioidaan nousevan 40:een.
  • VTT on investoinut Bioruukkiin 10 miljoonaa €. Jatkotoimien arvioitu maksavan 10–15 miljoonaa €.
  • Bioruukin kautta on tarjolla VTT:n koko biotalouden ja kiertotalouden tutkimusvolyymi, joka on laajuudeltaan yli 60 miljoonan euroa vuodessa ja lähes 500 henkilötyövuotta.

 

MEDIAMATERIAALI BIORUUKIN AVAJAISISTA 12.3.2015 (Kuvat: Timo Kauppila)

 

 

 

Ota yhteyttä