Sign In

Suomen metsähakkuut kartalle Sentinel-2-satelliitista

7.6.2016

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtamassa tutkimushankkeessa kehitetään menetelmä, jonka avulla Suomen metsävaratiedot saadaan nykyistä nopeammin ajan tasalle. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka tehostaa metsälain valvontaa ja parantaa metsänomistajia palvelevan Metsään.fi-palvelun tietojen laatua.

Sentinel-2 on eurooppalainen satelliitti, jonka kuvista voidaan havaita hakkuiden aiheuttamat muutokset metsäpeitteeseen. Kymmenen metrin tarkkuuteen yltävät digitaaliset kuvat ovat käyttäjilleen ilmaisia.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tiedot toteutuneista hakkuista jopa neljä kertaa vuodessa tai vähintään vuosittain. Hankkeen tuloksena syntyy pilottipalvelu, jolla Suomen metsäkeskus testaa, miten hyvin kartoitusmenetelmä tukee sen toimintaa.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan, pystytäänkö kirjanpainajakuoriaisen aiheuttamia metsätuhoja ja myrskyvahinkoja havaitsemaan satelliittikuvista.

Sentinel-2-satelliitti on osa Euroopan unionin ja Euroopan avaruusjärjestön yhteistä viiden miljardin Copernicus-ympäristöohjelmaa. Ohjelma takaa samanlaisen aineiston saannin vuosikymmeniksi eteenpäin, joten sen varaan voi rakentaa operatiivisia palveluita.

VTT:n lisäksi hankkeeseen osallistuvat Luonnonvarakeskus Luke, Suomen metsäkeskus, Satellio Oy ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Tutkimus on osa maa- ja metsätalousministeriön koordinoimaa Metsätieto ja sähköiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta. Vuonna 2018 päättyvän hankkeen tieteelliset tulokset ovat julkisia. VTT osallistuu myös kolmeen muuhun kärkihankkeen osaprojektiin.

Metsävaratiedon ajantasaistus verkossa: www.hakkuut.fi

MEDIAMATERIAALI

Hakkuualueet näkyvät punaisina satelliittikuvassa (Kuva: Sentinel-2)