Sign In

VTT:n Leppävuori: Suomi nousee teknologialla

29.4.2015

Hallitusohjelmaan tuloksellista konkretiaa:

T&K-panostukset luovat kasvua välittömästi ja mahdollistavat vähintään 5 % tuottavuusparannuksen    

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kantaa osaltaan huolta ja vastuuta maan talouskehityksestä. Uuden hallituksen haasteisiin ja hallitusneuvottelujen evästykseksi VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori esittää seuraavia toimenpiteitä.

Suomen on panostettava juuri nyt soveltavaan tutkimukseen. Tämä uudistaa elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja luo yrityksille nopeaa kasvua.  Julkista T&K-rahoitusta on kasvatettava 3 % vuodessa ja Suomi on palautettava takaisin innovaatiouralle.

Teknologia on Suomen elinkeinoelämän, yritysten kasvun ja uudistumisen ydin.  Myös julkisen sektorin tuottavuusongelma ratkeaa teknologian avulla.

Tutkimuksen on tuettava talouskasvua, tuotettava konkretiaa ja tuloksia. VTT on Suomen tärkein soveltavan tutkimuksen organisaatio. Sen tulokset maamme kilpailukyvyn, talouskasvun ja viennin kasvattamiseksi on mitattavissa ja tuloksellisuus arvioitu. VTT on maamme kilpailukyvyn moottori ja sen rahoitukseen liittyvät leikkaukset on peruttava.

VTT lupaa, että investoinnit VTT:n tutkimustoimintaan kannattavat ja ne luovat kasvua ja uusia työpaikkoja välittömästi. Tätä Suomi tarvitsee juuri nyt.

Katso myös:

LIITE: Taustatietoa ja perusteita talouskasvun edellytyksille

ESITE: Suomi uudistuu teknologialla

 

Ota yhteyttä