Sign In

Tampere ja VTT tiivistävät yhteistyötään: Tampere tähyää eurooppalaisten älykaupunkien ytimeen

2.7.2014

 
Tampereen kaupunki, tiedote

Tampereen kaupunki ja VTT ovat sopineet älykkään kaupungin suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystyöstä vuosina 2014–2020. Tavoitteena on luoda Tampereesta kansainvälisesti kilpailukykyinen innovaatioympäristö yrityksille, jotka kehittävät älykkään kaupungin teknologiaa, tuotteita ja palvelujärjestelmiä. Yhteistyökohteita ovat muun muassa älykäs liikenne, energia, rakentaminen ja palvelut. Yhtenä konkreettisena kohteena on Tampereen asemanseudun kehittäminen.

Tampereen kaupunki ja VTT allekirjoittivat keskiviikkona 2.7. sopimuksen älykäs kaupunki -teeman strategisesta yhteistyöstä sekä tutkimus- ja kehityshankkeista, joita osapuolet valmistelevat ja toteuttavat yhdessä kumppaniverkostojen kanssa. Yhteistyösopimuksen taustalla on tämän vuoden alussa käynnistynyt Innovatiiviset kaupungit eli INKA -ohjelma, jonka Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus –teemasta Tampere vastaa kansallisesti. Ohjelman tavoitteena on luoda Suomeen uusia kasvualoja erityisesti biotalouden, cleanteachin, digitalisaation ja aineettomien arvojen ympärille.

– Tampere haluaa nousta eurooppalaisten Smart City -kaupunkien ytimeen. Meillä on siihen mainiot edellytykset onnistuneiden elinkeinorakenteen muutosten ja korkean osaamisen ansiosta. VTT:n kanssa tehtävän yhteistyön avulla haluamme koota parhaat osaajat niin yrityksistä kuin tutkimuksesta kehittämään fiksun kaupungin toimintaa ja järjestelmiä. Ne voivat olla esimerkiksi älykästä liikkumista, rakentamista, infraa tai palveluja, sanoo johtaja Kari Kankaala Tampereen kaupungilta.

Kankaalan mukaan kaupungin motiivina on ratkoa isoja ongelmia, kuten sitä, miten kaupunki voi kasvaa kestävästi ja vähäpäästöisesti, miten vastataan uusiin palvelutarpeisiin tiukassa taloustilanteessa sekä talouden rakennemuutoksen ja työllisyyden haasteeseen.

- Tässä haetaan uudenlaisia toimintatapoja ja ratkaisurakenteita kaupungin kehittämiseen yritysten kanssa tehtävin erilaisin yhteistyöratkaisuin. Kaupunki ei tarjoa rahaa, vaan alustan, kuten uudistustarpeessa olevan kadun, korttelin tai palvelun. Yritykset kehittävät innovatiiviset tuotteet ja järjestelmät yksin tai yhteistyössä tutkijoiden kanssa. Tavoitteenamme on kaupungin oman toiminnan kautta luoda liiketoimintamahdollisuuksia elinkeinoelämälle, erityisesti pk-sektorille, Kari Kankaala sanoo.

VTT:n asiakasjohtajan Harri Airaksisen mukaan nyt tehty sopimus terävöittää yhteisiä tavoitteita ja paaluttaa pitkäjänteisen yhteistyön jatkuvuutta.

– Tampereen kaupunki kuuluu suomalaisten kehittäjäkaupunkien eturiviin, joten tämä yhteistyösopimus on VTT:lle erittäin merkittävä. VTT:llä ja Tampereen kaupungilla on pitkäaikainen kehittämiskumppanuus muun muassa ikäihmisten palvelujen ja terveyspalvelujen kehittämisessä sekä hankkeiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Mielenkiintoinen uusi kehittämisalue ovat innovatiiviset julkiset hankinnat, joilla voidaan vauhdittaa myös elinkeinopolitiikkaa, Harri Airaksinen sanoo.

Älykäs kaupunki on keskeinen teema VTT:n tutkimus- ja kehitystyössä. Siinä yhdistyvät muun muassa rakennetun ympäristön energiantuotanto, liikkuminen ja älykkäät ICT:hen pohjautuvat palvelut. VTT:n ja Tampereen kaupungin yhteistyönä valmistellaan useita tutkimus- ja kehityshankkeita, joihin haetaan kumppaneiksi yrityksiä ja rahoittajiksi muun muassa Tekesiä ja EU:n ohjelmia. Hankkeista näyttävimpiä on Asemakeskus, josta on parhaillaan käynnissä kansainvälinen ideakilpailu. Tavoitteena on kehittää rautatieaseman ympäristöstä kaikkien liikennemuotojen älykäs solmupiste, jossa on myös monipuolisesti uutta liike- ja palvelutoimintaa. Kaupunki valmistelee VTT:n kanssa asemanseudun hankkeesta EU:n Horizon 2020 -ohjelman Smart City Lighthouse -hakemusta vuodelle 2015. Horizon 2020 -ohjelmaan haetaan kansainvälisesti merkittäviä älykkään kaupungin kehityshankkeita, joille myönnetään EU-rahoitusta.

INKA:sta lisää verkossa: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/inka/

Ota yhteyttä