Sign In

Tehdaslogistiikan automatisoinnista Euroopan pk-teollisuudelle uusi digiloikka

4.12.2017

VTT johtamaan 8,8 miljoonan euron hanketta

Euroopan komission tukema uusi L4MS (Logistics for Manufacturing SMEs) -kiihdytysohjelma vauhdittaa pk-teollisuuden tehtaiden automatisointia. Tavoitteena on digitalisoida tehtaiden sisäinen logistiikka-automaatio täysin. Tämän ansiosta automaatiotoimittajat pystyvät kehittämään ja toteuttamaan logistiikkaratkaisuja 10 kertaa nopeammin ja edullisemmin kuin nykyään. Ohjelma avaa pk-teollisuuden yrityksille mahdollisuuksia hyödyntää robotiikkaa ja edistyneitä teknologioita kuten tekoälyä ja virtualisointia.

Tyypillisessä tehtaassa osien ja komponenttien kuljetukseen osallistuu 25 % työntekijöistä, tehtaan lattiapinta-alasta on käytössä 55 % ja tuotantoajasta kuluu 87 %. Suuret valmistajat ottavat vauhdilla käyttöön mobiilirobotteja kasvattaakseen tuottavuutta ja joustavuutta, mutta vain alle 2 % Euroopan pk-teollisuudesta käyttää huipputekniikkaa valmistuksessaan. Euroopan kaikista valmistavista yrityksistä 98 % on pieniä ja keskisuuria. Euroopan teollisuus on vaarassa jäädä jälkeen, jos näitä yrityksiä ei saada mukaan digitalisaation kehitykseen.

 L4MS (Logistics for Manufacturing SMEs) on kiihdytysohjelma, jota johtaa Teknologian tutkimuskeskus VTT. Ohjelma tarjoaa pk-teollisuudelle edullista ja joustavaa logistiikka-automaatiota, joka ei edellytä infrastruktuurin muutoksia, tuotantokatkoja eikä erikoisosaamista. "Käyttöönottokustannukset ja -aika pienentyvät 10-kertaisesti. Se tulee tarjoamaan pk-teollisuudelle ennennäkemätöntä joustavuutta ja ketteryyttä piensarjatuotannossa ja tuplaamaan niiden tuottavuuden", sanoo L4MS-koordinaattori Ali Muhammad VTT:ltä.

Kaksiosainen logistiikka-automaation IoT-alusta

L4MS tarjoaa yrityksille pilvipalveluna toimivan esineiden internetin (IoT)-alustan, jonka nimi on OPIL (Open Platform for Innovations in Logistics) ja siihen liitetyn 3D-simulaattorin. Näitä hyödynnetään tehtaan logistiikan virtualisointiin. Sen sisältämät uusimmat navigointi-, lokalisointi-, kartoitus- ja liikenteenhallintapalvelut mahdollistavat nopeiden ja kustannustehokkaiden logistiikkaratkaisujen käyttöönoton. OPIL myös auttaa automaatiotoimittajia kehittämään ja tarjoamaan optimaalisia ratkaisuja yrityksille. Lisäksi virtuaaliset tehtaat avustavat päätöksenteossa yrityksiä valitsemaan parhaat ratkaisut. "Pk-teollisuudelle avautuu nyt ainutlaatuinen mahdollisuus soveltaa robotiikkaa, päästä mukaan tekoälyn maailmaan ja verkottua Eurooppa-tasolla", sanoo VTT:n tutkimusjohtaja Kalle Kantola.

 L4MS:ssä on keskitetty palvelupiste, josta Euroopan pk-teollisuuden yritykset voivat hankkia täydellisen palvelupaketin. Se kattaa uusimman teknologian (OPIL ja 3D-simulaattori), teknisen tuen, liiketoiminnan mentoroinnin, työntekijöiden koulutuksen ja rahoituksen tuotannon nykyaikaistamiseen. Kaikki nämä palvelut ovat pk-teollisuuden yrityksille paikallisesti saatavissa L4MS:ään liittyvän alueellisten digitaalisten innovaatiohubien verkostosta.

Ohjelman kesto on 3,5 vuotta ja budjetti 8,8 miljoonaa euroa.  

Lisätietoa L4MS-ohjelmasta ja siihen osallistumisesta on osoitteessa www.L4MS.eu.