Sign In

Tehokkaampaa vedenpuhdistusta suodattimien reaaliaikaisella seurannalla

19.9.2011

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja VTT käynnistävät NoFoul-tutkimusprojektin, jossa kehitetään mittausmenetelmiä tehostamaan juoma- ja käyttöveden puhdistuksessa käytettävien membraanisuodattimien toimintaa. Kolmivuotinen projekti rahoitetaan Tekesin Vesi-ohjelmasta. (Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun tiedote 19.6.2011)

Membraanisuodatuksella voidaan tuottaa turvallista juoma- ja käyttövettä. Sillä valmistetaan merivedestä juomavettä esimerkiksi Espanjan Aurinkorannikolla ja Lähi-Idässä. Menetelmällä tuotettiin 37 miljoonaa kuutiometriä juomavettä päivässä 14 000 laitoksessa vuonna 2008. Laitosten määrä kasvaa koko ajan, kun makean veden varastot hupenevat ja juomavettä täytyy ottaa suoraan merestä.

Suomessa membraanisuodatusta käytetään esimerkiksi metsäteollisuuden prosessivesien puhdistuksessa. Puhdistettu prosessivesi voidaan käyttää tehtaassa uudelleen, joten näin vähennetään sekä tehtaasta poistuvan jäteveden määrää että tehtaaseen otettavan puhtaan veden määrää.

Membraanisuodatuksen suurimpia haasteita on membraanien likaantuminen suodatuksen aikana. Likaantuneet membraanit voidaan puhdistaa kemiallisella pesulla. Usein toistuva pesu kuitenkin lyhentää membraanien käyttöikää huonontaen prosessin kustannustehokkuutta. Lisäksi kustannuksia lisäävät pesun aiheuttamat katkokset, kemikaalikustannukset sekä ylimääräiset energiakustannukset.

Nyt käynnistettävässä NoFoul-projektissa tähdätään membraanisuodatusprosessien kustannus- ja energiatehokkuuden parantamiseen kehittämällä mittausmenetelmiä, joilla membraanien likaantumista voidaan seurata reaaliaikaisesti suodatuksen aikana. Menetelmien tuottaman reaaliaikaisen tiedon avulla likaantumista voidaan merkittävästi hidastaa, koska prosessiolosuhteita osataan mittausten tuloksena säätää suodatuksen edetessä.

Tarkoitukseen soveltuvia mittausjärjestelmiä ei toistaiseksi ole laajalti saatavissa. NoFoul-projektissa kehitettävät mittausmenetelmät tulevatkin avaamaan projektissa mukana oleville suomalaisyrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia maailmanlaajuisesti kasvavilla vesimarkkinoilla.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) on jo vuodesta 1969 lähtien yhdistänyt kaksi toisiaan täydentävää tieteenalaa - tekniikan ja talouden. LUT:n strategisia kärkialoja ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä nämä kärkialat läpäisevä Venäjä-osaaminen. LUT:ssa on noin 5500 tutkinto-opiskelijaa ja 1000 työntekijää.

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. VTT:llä työskentelee 3100 eri alojen asiantuntijaa. VTT:n liikevaihto on 290 M€. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

 

Ota yhteyttä