Sign In

TEKbaro 2012: Suomen talouskasvu uhattuna

4.12.2012

 

Elinkeinoelämän edustajat kyseenalaistavat Suomen tieteellis-teknologisen tutkimuksen hyödyllisyyden talouden kannalta ja arvioivat yritysten t&k-investointien alenevan seuraavan vuoden aikana. Myös Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten arvio Suomen tieteen ja teknologisen tutkimuksen kehitysnäkymistä on heikentynyt.

Huolestuttavat tulokset ilmenevät TEKin ja VTT:n juuri julkistetusta teknologiabarometristä.

- TEKbaron tulokset nostattavat talouskasvumme ja hyvinvointimme eteen pelottavia uhkakuvia. Kun tähän lisätään julkisen sektorin leikkaukset t&k-rahoitukseen, ikävä kehitysspiraali on helposti valmis, yksikönjohtaja Pekka Pellinen TEKistä sanoo.

Huolta kasvattaa ICT-sektorin romahdus. Viimeisten 15 vuoden aikana ala on ollut koko kansantalouden veturi, mutta nyt kasvu tietotekniikan alalla näyttää päättyneen.

- TEKbaron indikaattorivertailun mukaan Suomen tietoyhteiskuntakehitys hiipuu edelleen vertailumaihin nähden, huolimatta joistakin valonpilkahduksista. Erityisesti julkisten palvelujen tuottavuuteen kaivataan tukea tietoyhteiskuntateknologioista, tutkimuskoordinaattori Torsti Loikkanen VTT:stä toteaa.

Ruotsi päihittää Suomen sijoituksissa ja terveydessä TEKbaro paljastaa myös Ruotsin etumatkan Suomeen muun muassa ulkomaisissa investoinneissa. Ulkomaisten sijoitusten osuus Suomen bkt:sta on noin puolet Ruotsin tasosta. Ruotsissa myös yritysenkeleiden määrä kasvaa, Suomessa laskee.

- Kuitenkin meillä on osaamista siinä kuin Ruotsissakin, ja infrastruktuurimme on huippuluokkaa. Ruotsin etuna on se, että sillä on entuudestaan runsaasti monikansallisia yrityksiä muun muassa lääketeollisuuden alalla. Valmis kontaktiverkosto vetänee sinne lisää yrityksiä, Pellinen toteaa.

Kestävää kehitystä mittaavilla indikaattoreilla Suomi on edelleen vertailumaiden keskitasoa. Ruotsi on ylivoimainen ykkönen. Huima ero näkyy väestön terveen elinajan odotteessa: vuonna 2009 Ruotsissa väestön terveen elinajan odote oli noin 70 vuotta, Suomessa yli kymmenen vuotta lyhyempi, 58 vuotta.

Koulutus ja aloittavat yritykset valopilkkuina

Teknologiabarometrin mukaan suomalaisten nuorten lukutaito, matemaattis-luonnontieteellinen osaamisen (PISA-vertailu) sekä koulutus- jat&k-panostukset ovat korkealla tasolla. Tieteellis-teknillinen osaaminen, tieto- ja viestintäteknologian käyttö sekä tiedon ymmärtäminen ja hallinta ovat hyvällä tasolla.

Suomi on edelleen monin mittarein korkeaan teknologiaan nojaava talous. Elinkeinoelämä uskoo uusien tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien suuntautuvan valmistus- ja ympäristöteknologioihin sekä uusiin materiaaleihin.

Myös aloittavien yritysten määrä toiminnassa olevista yrityksistä on Suomessa vertailumaiden korkein.

Barometrijulkaisu pdf:nä on ladattavissa osoitteesta http://www.tek.fi/tekbaro

Tekniikan akateemiset TEK ja VTT ovat kehittäneet teknologiabarometrin mittaamaan maamme teknistieteellisen osaamisen tilaa ja kehitystä. Teknologiabarometria varten on kerätty vertailutiedot kahdeksasta maasta. Työkalu antaa aiempaa syvällisemmän kuvan yhteiskuntakehityksen tilasta eri maissa. Nyt julkistettu TEKbaro on sarjassaan viides, ensimmäinen TEKbaro julkaistiin vuonna 2004.

Ota yhteyttä