Sign In

Teknologia avaa ikääntyville mahdollisuuden asua kotona yhä pitempään

30.9.2010

Hyvinvointia arvioivat ja liikkumaan kannustavat tietokoneohjelmat saavat hyvää palautetta 65–87-vuotiailta

Informaatioteknologia voi parantaa ikääntyvien hyvinvointia ja tarjota heille mahdollisuuden elää itsenäisesti kotona yhä pitempään. Ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia edistävällä teknologialla on Euroopassa valtavat markkinat, sillä hyvinvoinnin kasvaessa eurooppalaisten elinikä pitenee. Vuoteen 2020 mennessä noin neljännes eurooppalaisista on yli 65-vuotiaita. Älykkään teknologian avulla voidaan hillitä väestön ikääntymisestä johtuvaa terveydenhuoltomenojen kasvua.

VTT on kehittänyt eurooppalaisessa yhteishankkeessa tietokoneohjelmia, jotka arvioivat ikääntyvän hyvinvointia ja kannustavat liikkumaan. Kotona asuvat 65–87-vuotiaat testikäyttäjät ovat pitäneet laitteita helppokäyttöisinä, motivoivina ja hyödyllisinä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ansioista sovelluksista voi tulla osa ikääntyvien jokapäiväistä elämää. Ikääntyvät eivät usein pysty hyödyntämään uutta teknologiaa muiden tavoin liikkumisesteiden tai muiden rajoitteiden takia. Käyttäjien yksilölliset tarpeet onkin huomioitava sovellusten suunnittelussa erityisen huolella.

Ikääntyvän hyvinvointia arvioivassa tietokoneohjelmassa käyttäjä voi pitää päiväkirjaa hyvinvoinnistaan ja kommunikoida ohjelman ja läheisten kanssa. Hoitohenkilökunta ja omaiset voivat seurata ikääntyvän vointia internetin kautta ja reagoida nopeasti muutoksiin. Kosketusnäytön ja kuvien ansiosta sovellusta on helppo käyttää. Ohjelman kehitystyö ja kenttäkokeet on tehty yhteistyössä Oulun kaupungin kotihoidon kanssa.

Toinen uusi sovellus on jumppaohjelma, joka seuraa ikääntyvän fyysistä kuntoa ja motivoi kuntoilemaan. Jumppaohjelma voi vaikuttaa myönteisesti myös muistiin ja mielialaan. Parhaillaan ohjelmaa kehitetään siten, että jumppahetkestä tulee sosiaalisempi ja suoritusta voidaan mitata kädessä pidettävien liikkeentunnistuspallojen ja sykevyön avulla. Testikäytössä jumppaohjelma sai kiitosta siitä, että se auttoi lonkkaleikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa ja sitä pystyi hyödyntämään myös heikkonäköinen ja kokematon tietotekniikan käyttäjä.

Markkinoilla on jo useita teknologiaan pohjautuvia hyvinvointisovelluksia, kuten erilaisia valvontajärjestelmiä sekä hälytys- ja mittalaitteita. Sovelluksia on kuitenkin kehitetty pääosin yksittäisinä laitteina.

Keväällä päättyneessä AmIE-tutkimusprojektissa (Ambient Intelligence for the Elderly) on kiinnitetty erityistä huomiota laitteiden väliseen yhteensopivuuteen. Projektissa on kehitetty teknisiä kokonaisuuksia, jotka rakentuvat mm. mittalaitteista, tietoliikenneratkaisuista ja helppokäyttöisistä sovellusohjelmista. Sovellukset palvelevat kaikkia käyttäjiä – ikääntyviä, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa.

AmIE-projektissa on VTT:n lisäksi ollut mukana yli 20 partneria kuudesta Euroopan maasta. VTT esittelee projektin sovelluksia Hyvä Ikä 2010 -messuilla Tampereella 30.9.–1.10.