Sign In

Teknologisilla tutkimuskeskuksilla merkittävä rooli Euroopan kansantaloudessa

19.1.2016

EARTON  julkaisemassa selvityksessä tarkastellaan yhdeksän suurimman eurooppalaisen tutkimusorganisaation yhteenlaskettua taloudellista jalanjälkeä. Jokainen näihin tutkimusorganisaatioihin sijoitettu euro kertautuu kansantalouden tasolle 3,8-kertaisena.

Brysselissä toimivan IDEA Consult SA:n tekemästä selvityksestä ilmenee, että eurooppalaisilla tutkimus- ja teknologiaorganisaatioilla on ainutlaatuisia kansantaloudellisia ja työllistäviä vaikutuksia Euroopassa. Pelkästään yhdeksän EARTOn jäsenorganisaation toimintaan kytkeytyi vuonna 2014 Euroopassa 225 860 työpaikkaa ja 29,3 miljardin euron liikevaihto. Huomattava taloudellinen jalanjälki muodostui näiden organisaatioiden toiminnan suorista ja välillisistä vaikutuksista, teknologia- ja innovaatiokehittämisen oheisvaikutuksista jo entuudestaan markkinoilla toimivissa yrityksissä samoin kuin tutkimuslaitosten teknologioihin perustuvissa kokonaan uusissa spin off -yrityksissä.

EARTO (European Association of Research and Technology Organisations) teetätti selvityksen yhdeksän eurooppalaisen tutkimus- ja teknologiaorganisaation (RTO) suorista ja välillisistä vaikutuksista kansantalouteen vuonna 2014.

14.1.2016 julkaistussa selvityksessä mukana olleet yhdeksän tutkimuskeskusta ja maata olivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, SP (Ruotsi), Sintef (Norja), DTI (Tanska), TNO (Alankomaat), CEA (Ranska), Fraunhofer (Saksa), imec (Belgia) ja Tecnalia (Baskimaa, Espanja)

EARTOn tiedote 14.1.2016: EARTO Publishes Study on Impact of RTOs in 2014 http://www.earto.eu/news/detail/article/earto-publishes-study-on-the-economic-footprint-on-rtos.html