Sign In

Tekoäly sydänpotilaiden hoidon avuksi - Tunnistaa vakavien komplikaatioiden riskit ennen kotiuttamista

12.6.2017

Tampereen yliopisto ja TAYS Sydänsairaala hyödyntävät VTT:n kehittämiä tekoälyteknologioita sydänpotilaiden kotihoidossa. Tavoitteena on tunnistaa nykymenetelmillä hankalasti ennustettavat vakavat komplikaatiot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Tampereella on käynnistynyt suomalaisvetoinen kliininen tutkimus, jossa tunnistetaan komplikaatioille alttiita riskipotilaita sydäninfarktipotilaiden joukosta uusimpien analyysimenetelmien avulla. Siinä hyödynnetään kattavasti hoidon aikana syntynyttä, mutta erillisiin järjestelmiin pirstaloitunutta tietoa, jota täydennetään jatkamalla potilaan sydämen toiminnan seurantaa hänen kotiuduttuaan. Kertyneet datamassat analysoidaan, ja siinä käytetään aiempien potilaiden hoitotulosten avulla opetettuja tekoäly- ja koneoppimismenetelmiä, jotka on kehitetty sydäninfarktipotilaiden tarpeita varten.

Potilaalle tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hänen rintaansa kiinnitetään sairaalasta lähtiessä pieni EKG-tallennin, jollainen voidaan kytkeä myös internetin yli seurattavaksi mittauksen ajan.

"Tulosten avulla voidaan parantaa potilasturvallisuutta ja kohdistaa aiempaa tarkempaa seurantaa siitä hyötyville potilaille. Pelkästään TAYSin alueella tutkimuksesta hyötyviä potilaita on jopa tuhat vuodessa", sanoo erikoistutkija Kari Antila VTT:ltä.

Korkean riskit potilaat ensimmäinen seurantaryhmä

Komplikaatioita ennustava ja valvonnan riskipotilaille kohdistava menetelmä mahdollistaa lisäksi laitevalmistajien palveluiden tuottamisen terveydenhuollon ammattilaisille ja kuluttajille myös kansainvälisille markkinoille.

"Hoidon aikana tunnistetaan korkean riskin potilaat ja kohdennetaan seuranta aluksi heille. Näin myös sensitiivisyys ja spesifisyys saadaan maksimoitua, kun ennakkotodennäköisyys on suuri", korostaa hankkeen vastaava johtaja, kirurgian apulaisprofessori Niku Oksala.

"Hajanaisen, jo olemassa olevan tiedon yhdistäminen merkitykselliseksi päätöksentekoa tukevaksi jalostetuksi tiedoksi on todennäköisesti merkittävin kustannustehokkuutta parantava teko SOTE-keskustelussa, ja se on lisäksi tärkeä potilasturvallisuuden kehittämiseen tähtäävä askel", toteaa päätutkija, kardiologian erikoislääkäri Jussi Hernesniemi.

MADDEC – MAss Data in Detection and prevention of serious adverse Events leading to complications in Cardiovascular diseases -hankkeeseen liittyvä kliininen tutkimus aloitetiin toukokuussa TAYS Sydänsairaalassa, ja tutkimusta esitellään kansainvälisessä EMBEC 2017 -konferenssissa 15.6. Tampereella http://www.vttresearch.com/media/events/embec17-nbc17.

Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston, VTT:n, Milanon teknillisen yliopiston (Politecnico di Milano), TAYS Sydänsairaalan ja teollisten yhteistyökumppaneiden - GE Healthcare Finland Oy:n, Bittium Oyj:n, Clothing+ Oy:n ja Fimlab Oy:n - yhteistyönä. Rahoittajina ovat Tekesin Terveyttä Biteistä -ohjelma, Tampereen yliopisto, VTT, GE Healthcare Finland Oy, Bittium Oyj ja Fimlab Oy.


Lisätietoja:

Niku Oksala, kirurgian apulaisprofessori, hankkeen vastuullinen johtaja, kliininen tutkimus, Tampereen yliopisto, lääketieteen yksikkö, kirurgia ja Tampereen yliopistollinen sairaala, niku.oksala@uta.fi

Jussi Hernesniemi, kardiologian erikoislääkäri, päätutkija, TAYS Sydänsairaala, puh. 03 311 64254, jussi.hernesniemi@uta.fi