Sign In

Tekoälyn kännykkäsovellus ennustaa käyttäjänsä terveysriskit

27.4.2017

Kuvat: Odum​

VTT on kehittänyt Odum Oy:lle älypuhelimessa toimivan tekoälysovelluksen, joka ennustaa käyttäjänsä terveysriskejä ja ohjaa tätä tulosten perusteella tarvittaessa terveempään elämään.

"Kehitetyn algoritmin avulla voidaan ennustaa työssäkäyvien sairastumisriski 80 %:n sensitiivisyydellä seuraavan 12 kuukauden aikana", kertoo hankkeen tieteellinen koordinaattori Mark van Gils VTT:ltä.

"Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka kooltaan suuria ja monipuolisia tietosisältöjä analysoimalla voidaan löytää uudenlaista käyttökelpoista informaatiota niin terveydenhuollon ammattilaisille kuin kansalaiselle itselleen."

Sovellus myös ohjaa riskin piiriin kuuluvat henkilöt sähköiseen terveystarkastukseen ja ennalta ehkäisemään sairauksia omatoimisesti.

Odum ja VTT tutkivat hankkeen aikana Suomessa työskenteleviltä 18 - 64-vuotiailta kerättyjä terveystietoja usean vuoden ajan. Terveysaineistoja kertyi kaikkiaan 120 000 työssäkäyvältä.

Raportista selviää myös, että yli 50 % suomalaisista tekee töitä väsyneenä ja altistuu näin mm. kohonneelle tapaturmariskille. 

"Terveydenhuollon kustannukset nousevat koko ajan ja terveysongelmiin reagoidaan liian myöhään", kertoo Odumin toimitusjohtaja Jukka Suovanen. "Yrityksen tavoitteena onkin vähentää sairaspoissaoloja 30 %:lla ja antaa käyttäjälleen 10 tervettä vuotta lisää."

Yksilön oman terveyden edistäminen ja mahdollisten terveysriskien omatoiminen vähentäminen ovat sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta kustannustehokkain tapa parantaa elämänlaatua ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia.


 
http://www.odum.fi/medialle/