Sign In

Teollisuuden huoltotyö muuttuu tietotyöksi

6.2.2017

Huoltomies saa puhelimeensa kohteessa aiemmin käyneiden huoltomiesten jättämiä vinkkejä. Kuva: Konecranes

Virtuaalitodellisuus (virtual reality, VR), lisätty todellisuus (augmented reality, AR) ja sosiaalisen median mobiiliratkaisut ovat pian huoltohenkilöstön arkea. Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi DIMECC S-STEP-ohjelmassa (Smart technologies for lifecycle performance) osaprojektia, jossa kehitettiin tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyönä uusia digitaalisia huoltotyöratkaisuja ja -välineitä. Tavoitteena on tehostaa työtuloksia ja -tyytyväisyyttä.                                                                                                                                                

Teollisuuden digitalisaatiota on tutkittu ja kehitetty paljon liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen näkökulmista, mutta vähän työn tehostamisen ja työtyytyväisyyden lähtökohdista.

"Teollisuuden digitalisaatio muuttaa huoltotehtäviä ja -välineitä, ja yhä useampi työntekijä tekee tietotyötä. Paras tuottavuus ja työtyytyväisyys saadaan, kun työkäytäntöjä ja uutta tekniikkaa hyödyntäviä työvälineitä kehitetään kokonaisuutena yhteistyössä työntekijöiden kanssa," sanoo hankkeen projektipäällikkö Eija Kaasinen VTT:ltä.

Hankkeen keskeisiksi kehityskohteiksi valikoituivat: parempi valmistautuminen huoltokäyntiin, tuki vianetsintään, henkilökohtainen ja tilannetietoinen "kädestä pitäen" opastus huoltotoimenpiteiden tekemiseen sekä vaivaton raportointi jo huoltokäynnin aikana. VTT ja muut tutkimusosapuolet kehittivät yhdessä hankkeeseen osallistuvien yritysten kanssa lukuisia pilottisovelluksia.

Mobiili huoltomies ja digitaaliset työkalut

Huoltomies voi tutustua ennen kohteeseen lähtöä huoltoympäristöön tarkastelemalla virtuaalisesti huoltoympäristöä VR-lasien avulla.  

Etäasiantuntija voi näyttää huoltomiehelle toimintaohjeita lisätyn todellisuuden (AR) sovellusten avulla.

Huoltokohteeseen liittyvät kollegojen vinkit ja hyväksi havaitut toimintamallit jaetaan hyödyntäen sosiaalista mediaa ja AR:ää.

AR- ja VR-työvälineet ovat kypsymässä tuotantokäyttöön sopivaksi sekä hinnaltaan että toimivuudeltaan. Lähivuosina AR- ja VR-sovellukset tulevat nopeasti yleistymään erilaisissa teollisuuden huoltotehtävissä.

Hankkeen tuloksia voidaan soveltaa paitsi huoltoon, myös muihin teollisuuden työtehtäviin. Ratkaisut kehitettiin kansainvälisten yritysten tarpeista, joilla on laaja ja globaali huoltotoiminta, siksi ohjelman vaikuttavuus on iso jo näissä yrityksissä, jotka vievät nyt parhaita ratkaisuja käytäntöön.

Johtaja Riitta Partanen-Jokela, KONE Oyj kertoo: "Lisätty todellisuus on todennäköinen huoltoteknikoiden arkinen työkalu. Sen täysipainoinen hyödyntäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä teknologiatoimittajien kanssa ja erityisesti sisäisten prosessien tukea."

R&D päällikkö Jouni Törnqvist, Bronto Skylift sanoo: "Nykyajan koneissa on yhdistelty useita teknologioita, ja huoltoteknikot tarvitsevat yhä enemmän tietoa. Siksi myös raportointi kentältä vie entistä enemmän aikaa. Kehitimme hankkeessa uuden menetelmän tilannekohtaisen tiedon keräämiseen ja jakamiseen yhdellä laitteella."

Johtava käyttökokemussuunnittelija Mikael Leppä, Wärtsilä toteaa: "Ensimmäisten esimerkkiratkaisujen perusteella on selvää, että tilannekohtainen opastus, etätuki ja 360-asteen virtuaalitodellisuus visualisoinnit ovat ratkaisuja, joilla tulee olemaan iso vaikutus kunnossapidon koulutukseen sekä töiden suunnitteluun ja toteutukseen."

Muotoilupäällikkö Johannes Tarkiainen, Konecranes sanoo: "Tietojen handsfree-syöttö, tilannesidonnainen opastus ja sisällön jakaminen tarjoavat Konecranesin huoltopalveluille paljon mahdollisuuksia. Panostamalla käyttäjäkokemukseen voimme toimittaa työkaluja, jotka todella mullistavat huoltoteknikon työn."

Hanke alkoi kesäkuussa 2014 ja päättyi vuoden 2016 lopussa, ja on yksi DIMECCin S-STEP-ohjelman (Smart technologies for lifecycle performance) neljästä projektista. Hankkeeseen osallistuivat: DIMECC Oy, 3D Studio Blomberg Ltd, Bronto Skylift Oy Ab, KONE Oyj, Konecranes Oyj, Mevea Ltd, Wärtsilä Oyj Abp, Aalto-yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopiston TAUCHI-tutkimuskeskus ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Osallistujien lisäksi sitä rahoitti Tekes.

Hanke voitti DIMECC Prize -kilpailun vuoden 2016 parhaasta tuloksesta. Useita jatkohankkeita on käynnissä, ja mukaan on tullut myös uusia yrityksiä.

Mikä on DIMECC? DIMECC Oy on Suomen digitalisoituvan elinkeinoelämän innovaatioalusta, joka yhdistää parhaan osaamisen teollisuudesta ja tutkimuksesta. Kansainvälisen yhteistyöalustan kautta asiakkaamme luovat poikkitieteellisiä ja -teollisia innovaatioita ja synnyttävät niistä uutta liiketoimintaa. Ylivertaisen tuottavuuden luo yli 400 organisaation ja 2000 ihmisen osaaminen, jonka DIMECC kokoaa yhteen Suomen hyväksi.

 

Hankkeen tuore julkaisu: : http://hightech.dimecc.com/results/final-report-s-step-smart-technologies-for-lifecycle-performance

 

Mediamateriaali:

Video mobiili huoltomies: https://youtu.be/Cqq3TCLA3WM

Kuva

Klikkaamalla suurempi kuva ja tallennus hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä + Save picture as

 

 Kuvateksti: Huoltomies saa puhelimeensa kohteessa aiemmin käyneiden huoltomiesten jättämiä vinkkejä. Kuva: Konecranes