Sign In

Teollisuuden kilpailukykyyn lisätehoja 5G:stä

18.9.2017

VTT Signature

VTT on mukana Nokia Bell Labsin vetämässä yhteistyöprojektissa, jossa vauhditetaan uusien teollisuusalojen kilpailukykyä uusimpien langattomien tekniikoiden, erityisesti 5G:n, avulla.

Tekesin osarahoittamassa WIVE (WIreless for VErticals) -projektissa ovat VTT:n ja Nokian lisäksi mm. Teleste, Telia, ABB, Cargotec Kalmar, YLE, Digita, Viestintävirasto ja keskeiset suomalaiset yliopistot.

Seuraavan kymmenen vuoden aikana arviolta jopa kymmenet miljardit verkkoon kytkeytyneet ja toistensa kanssa kommunikoivat älylaitteet parantavat jokapäiväistä elämäämme. Tämä muutos vaikuttaa liikenteeseen ja resurssien käyttöön, oppimiseen ja työhön sekä terveyteen ja hyvinvointiin, mikä tuo näille toimialoille suuria mahdollisuuksia, mutta samalla myös lisää kapasiteettivaatimuksia verkoille. Kaksivuotinen WIVE-projekti keskittyy valittujen vertikaalialojen tarpeisiin.

Projektin tavoitteena on kehittää konsepteja ja tekniikoita sekä testata uusia 4G:n ja 5G:n tarjoamia vertikaalipalveluja, jotka liittyvät erityisesti aikakriittisiin, suurten laitemäärien kommunikointiin sekä mediasisällön jakamiseen. Näillä uusilla kommunikointipalveluilla on vaihtelevat, esimerkiksi luotettavuutta, viivettä, datanopeuksia, turvallisuutta ja saatavuutta koskevat vaatimukset.

WIVE-projektin tarkoituksena on osoittaa 5GTNF-testiverkkojen avulla, että näihin vaatimuksiin voidaan vastata entistä joustavammin ja edullisemmin tulevilla 5G-verkoilla. Tämän lisäksi projektissa tutkitaan ja edistetään aktiivisesti joustavaa taajuuspolitiikkaa ja taajuuksien hallintaa uusien taajuusresurssien vapauttamiseksi 5G-verkkoja varten.

Teollisuusyhteistyö on välttämätöntä 5G-innovaatiotoiminnan edistämiseksi sekä 5G-teknologian käyttöönotossa eri toimialoilla. Nokialla on projektin koordinaattori Mikko Uusitalon mukaan vahva kehitys- ja tutkimuspanos uusien ultraluotettavien ja aikakriittisten langattomien teknologioiden tarjoamisessa eri toimialoille. WIVE-projekti antaa heille entistä paremman käsityksen loppukäyttäjien vaatimuksista ja mahdollisuuden testata erilaisia ratkaisuja 5G-testiverkoissa.

Tekesin ohjelmajohtaja Mika Klementtinen näkee Internet-of-everything'in tuovan uusia haasteita tulevaisuuden tietoliikenneverkkoihin yhteentoimivuuden, skaalautuvuuden ja luotettavuuden osalta. Hän uskoo WIVE-projektilla olevan paljon tarjottavaa osana ja yhteistyössä muiden 5G Test Network Finland -testiverkkoprojektien kanssa.

"5G-teknologia on enemmän käyttäjä- ja sovelluslähtöinen kuin aikaisemmat matkapuhelinverkkoteknologiat. WIVE-projekti mahdollistaa teknologiatutkimuksen lisäksi myös uusien toimialojen yli menevien, ihmisille sekä koneille tarkoitettujen, palvelujen testaamisen realistisessa ympäristössä. Näin uusien palveluiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa voidaan nopeuttaa", sanoo johtava tutkija Seppo Horsmanheimo VTT:ltä.

Seuraavat vertikaalit ovat WIVE-projektin piirissä:

• Media ja viihde (M&E)

• Koneyhteydet sovellusalueilla, ml.:

  • Huippuluotettava, alhaisen viiveen viestintä (Ultra Reliable Low Latency Communications, URLLC), joka palvelee esim. älykkäitä sähköverkkoja ja etäohjattavia laitteita.
  • Massiiviset koneyhteydet (Massive Machine Type Communication, mMTC), jotka mahdollistavat suuren määrän verkkoon kytkettäviä laitteita alhaisilla kuluilla ja virrankulutuksella.

Koko hankkeen esittely: https://wive.turkuamk.fi/