Sign In

Testaa 2-tyypin diabetes-riskisi - Testistä voi tulla pääsylippu StopDia-tutkimukseen

4.4.2017

StopDia-tutkimushankkeessa selvitetään, miten tyypin 2 diabetesta ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti nykyisessä ja muuttuvassa Suomessa. Tutkimukseen etsitään nyt Etelä-Karjalasta, Päijät-Hämeestä ja seitsemästä Pohjois-Savon kunnasta osallistujiksi henkilöitä, joilla on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabeteksen alueeseen. Pohjois-Savosta mukana ovat Kuopio, Iisalmi, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Vieremä, Varkaus ja Joroinen.

StopDia on Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama tutkimushanke. Hanketta johtaa Itä-Suomen yliopisto ja se toteutetaan yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa.

Tiedämme, että tyypin 2 diabetes voidaan välttää terveellisillä elintavoilla. Nyt tutkitaan, mitkä ovat parhaat keinot tukea terveyttä edistäviä ruoka- ja liikuntatottumuksia. Kannustamme kaikkia testaamaan oman diabetesriskinsä osoitteessa www.stopdia.fi. Mukaan tutkimukseen voivat päästä tutkimusalueilla asuvat 18–70-vuotiaat, joilla on kohonnut riski sairastua, mutta ei kuitenkaan diabetesta. Diabetesriskiä lisää esimerkiksi diabetes sukulaisella ja ylipaino.

StopDia-tutkimukseen valitut voivat saada tukea elintapoihinsa. Osa tutkittavista saa käyttöönsä kännykkäsovelluksen ja osalle on tarjolla myös ryhmämuotoista ohjausta. Lisäksi tutkimuksen aikana osalla alueen työpaikoista ympäristöä pyritään muokkaamaan terveellisiä elintapoja tukevaksi.

"Diabetesriskitesti on kohtuullisen luotettava tapa löytää ne yksilöt, joiden olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota elintapoihinsa", kertoo tutkimuspäällikkö Jaana Lindström Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

"Yksilöllä on vastuu omista elintavoistaan, mutta ympäristö ja yhteiskunta vaikuttavat paljon siihen, miten ihminen pystyy tekemään terveellisiä valintoja", korostaa hankkeen päätutkija professori Jussi Pihlajamäki Itä-Suomen yliopistosta.

Tyypin 2 diabeteksen ehkäisy on aikamme kalleimpia kysymyksiä

Noin 30 prosenttia suomalaisista on riskissä sairastua tyypin 2 diabetekseen. Jos edes osalla sairastuminen saataisiin ehkäistyä, merkitsisi tämä suurta säästöä terveysmenoissa. Suomessa kuluu vuosittain arviolta miljardi euroa diabeteksen hoitoon. Tämän lisäksi kustannuksia aiheuttavat sairauspoissaolot ja varhaiset eläköitymiset.

Koska tyypin 2 diabetes on niin yleinen sairaus, unohtuu usein, kuinka vakava ja elämänlaatua heikentävä se pahimmillaan voi olla. Uhkaamassa ovat sydän- ja verisuonitaudit, munuaisten vajaatoiminta, amputaatiot ja näkökyvyn heikkeneminen.

Mukaan etsimään tutkittavia?

StopDia-tutkimushankkeeseen etsitään nyt tutkittavia Päijät-Hämeen, Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon alueelta. Hanketta toteuttamassa Päijät-Hämeessä on kuntien lisäksi järjestöjä, yrityksiä ja apteekkeja.

Haluaisiko sinun työpaikkasi tai järjestösi lähteä mukaan kutsumaan osallistujia tutkimukseen? Tilaa materiaaleja kuten esitteitä ja postereita suoraan tilauslomakkeella: http://bit.ly/stopdia
Lue lisää
 
Lue lisää hankkeesta: http://www.uef.fi/web/stopdia/etusivu

Seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa:

Twitter https://twitter.com/StopDiaFinland 
- osallistu keskusteluun: #stopdia

Facebook https://www.facebook.com/stopdiafinland/