Sign In

Testaa, onko yrityksesi digikypsä?

19.5.2017

Onko yrityksesi valmis digitaaliseen muutokseen? Miten hyödynnät sen tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnassasi? Nyt voit selvittää yrityksesi valmiutta mukauttaa toimintaansa siten, että saisit digitaalisesta muutoksesta parhaan mahdollisen hyödyn.

Testaa yrityksesi digikypsyyden taso VTT:n digikypsyyskyselyn avulla. Kypsyysmallityökalun avulla havainnollistetaan digitalisaation lähtötilanne ja kehitystarpeet itse tehdyn arvioinnin perusteella, ja se toimii siten katalysaattorina digitaaliselle muutokselle. Tuloksena saadaan organisaation digikypsyystaso toiminnan eri alueilla ja verrattuna muihin yrityksiin.

Kysely verkossa: https://digimaturity.vtt.fi/