Sign In

Tiedon merkitys korostuu liike-elämässä

10.6.2010

Liiketoimintaan tähtäävä tutkimus edellyttää globaalin tiedon tehokasta hyödyntämistä

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuoren mielestä huippuosaamisen lisäksi olemassa olevan tiedon hallinta on yhä tärkeämpää niin VTT:lle kuin sen asiakkaillekin. Leppävuori puhui tänään ICSTIn konferenssissa siitä, kuinka VTT hyödyntää tietoa asiakkaidensa liiketoiminnan edistämisessä.

VTT:n pääjohtajan Erkki KM Leppävuoren mielestä olemassa olevan tiedon rooli liiketoimintaan tähtäävässä tutkimuksessa on merkittävä. Yritykset, organisaatiot ja kansainvälinen tiedeyhteisö ovat valtavan haasteen edessä, kun tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Jotta kilpailussa pysyy mukana, sirpaleisesta tietotulvasta on kyettävä löytämään, analysoimaan ja hyödyntämään olennainen ja oikeaksi varmistettu tieto tehokkaasti. Oleellista on hyödyntää olemassa oleva tieto ja rakentaa sen pohjalta uutta tietoa ja ratkaisuja. Näin saamme aikaan todellista kilpailukykyä VTT:lle ja asiakkaillemme.

Useista selvityksistä käy ilmi, ettei valmista tietoa ja tutkimustuloksia osata hyödyntää riittävästi. Vaarana onkin, että pyörä keksitään jatkuvasti uudelleen uutta luovan tutkimuksen kustannuksella. Tieteellisen ja teknologiatiedon lisäksi erityisesti patentti-, markkina- ja liiketoimintatiedon hyödyntäminen on avainasemassa, kun VTT tähtää asiakaslähtöiseen uutta liiketoimintaa synnyttävään tutkimustoimintaan. Tiedon tehokas hyödyntäminen parantaa tutkimus- ja innovaatiotoiminnan osuvuutta, nopeutta ja vaikuttavuutta.

Leppävuori näkee, että VTT on onnistuneesti omaksunut jatkuvan kansainvälisen tiedonhankinnan- ja vaihdon osaksi toimintaansa. VTT:n tavoitteena on olla edelläkävijä myös tiedon hyödyntämisessä. Tämä edellyttää laaja-alaista osaamista ja jatkuvaa kehittämistä, sillä tietoympäristö on pysyvässä muutoksessa. Kyky hallita ja hyödyntää tietoa on lähtökohta taloudellisille innovaatioille ja menestykselle.

Leppävuori puhui tänään tiedon strategisesta merkityksestä ICSTI (International Council for Scietific and Technical Information) -konferenssissa Helsingissä. ICSTI on vuosittain järjestettävä konferenssi, joka kokoaa yhteen suuren joukon tietojohtamisen kärkinimiä ja päättäjiä tieteellisistä organisaatioista ja yrityksistä. Tänä vuonna VTT isännöi konferenssia yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Tietoasiantuntijat Ry:n kanssa.

Tapahtuman lisätiedot:
ICSTI Annual Conference 10.-11.6.2010
Royal at Crowne Plaza
Mannerheimintie 50, Helsinki
http://www.vtt.fi/sites/icsti2010/icsti2010_welcome.jsp?lang=en

Ota yhteyttä