Sign In

Tiedosta innovaatioksi: Tietoalan kansainväliset kärkinimet saapuvat Suomeen

13.4.2010

Suomi pääsee isännöimään tietoalan kansainvälistä huipputapahtumaa, kun ICSTI (International Council for Scientific and Technical Information) järjestää vuosittaisen konferenssinsa Helsingissä 10.−11.6.2010. Konferenssi kokoaa yhteen suuren joukon alan kärkinimiä ja päättäjiä. Konferenssin suomalaiset järjestäjät ovat Tietoasiantuntijat ry, VTT ja Patentti- ja rekisterihallitus PRH. (Tietoasiantuntijat ry:n tiedote 7.4.2010)

Kaksipäiväisen konferenssin pääteemana on ”From Information to Innovation” – tiedosta innovaatioksi. Aihe on ajankohtainen, sillä tiedolla ja sen hallinnalla on kasvava merkitys tieteellisen, teknisen ja liiketaloudellisen kehityksen vauhdittajana.

Yritykset ja organisaatiot ovat valtavan haasteen edessä, kun tiedon määrä kasvaa räjähdysmäisesti. Jotta kilpailussa pysyy mukana, sirpaleisesta tietotulvasta on kyettävä löytämään olennainen ja luotettava aines tehokkaasti. Kyky hallita ja hyödyntää tietoa on lähtökohta innovaatioille ja menestykselle.

Keskustelua aiheesta herättelevät tietoalan kotimaiset ja kansain¬väliset vaikuttajat. Suomalaista asiantuntemusta edustaa muun muassa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, joka käsittelee puheen-vuorossaan tiedonkäytön ja strategisen ketteryyden merkitystä kiihtyvien muutosten nykymaailmassa. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori puolestaan pohtii tiedon roolia moniteknologisen tutkimuskeskuksen ja sen asiakkaiden näkökulmasta. Suomalaisista kärkinimistä mukana on myös Kone Oyj:n teknologiajohtaja Jussi Oijala. Hän kuvaa globaalin yrityksen innovaatioprosessia sekä asiakaslähtöisen avoimen innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita. 

Kansainvälisiin alan kärkinimiin kuuluu muun muassa Seed Media Groupin perustaja ja toimitusjohtaja Adam Bly, joka puhuu avoimesta tiedeyhteisöstä ja sen mahdollisuuksista. Elsevierin Jay Katzen kertoo käänteentekevästä tiedeyhteisön avoimen yhteistyön ja tiedonjakamisen mahdollistavasta palvelualustasta.

ICSTI on tieteellis-teknisen informaation asemaa, käyttöä ja vaikutusmahdolli¬suuksia edistävä kansainvälinen järjestö. Se koostuu organisaatiojäsenistä, kuten alan yrityksistä, järjestöistä ja muista toimijoista. www.icsti.org >events

Tietoasiantuntijat ry on tietotyön yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka kokoaa yhteen tiedon tuottajat, tiedon välittäjät ja uuden tiedon luojat. Se toimii yksilöjäsentensä ammatillisen uudistumisen ja verkostoitumisen edistämiseksi sekä yhteisöjäsentensä tietoammattien ja toimialan kehittämiseksi. www.tietoasiantuntijat.fi

Ohjelma ja ilmoittautumiset

 

Ota yhteyttä