Sign In

Tieliikenteen energiankulutus ja päästöt kuriin tutkimuksella

13.1.2009

 

Tieliikenteessä tulee vuoteen 2020 mennessä oleellisesti vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. VTT on käynnistänyt viisivuotisen TransEco-tutkimusohjelman (2009 – 2013). Tutkimusohjelmassa kehitetään tieliikenteen energiankäyttöä ja päästöjä vähentävää teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Ohjelmassa on myös merkittävä osuus sähkö- ja hybridiautoihin liittyvän teknologian kehittämisessä. Tekes rahoittaa hanketta kolmena ensimmäisenä vuonna yhteensä 2 miljoonalla eurolla.

TransEco-ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat tieliikenteen energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttöönoton lisääminen. Uusiutuvaa energiaa voidaan tuoda liikenteeseen niin kehittyneiden biopolttoaineiden kuin sähkön muodossa.

VTT tutkii hankkeissaan mm. sähkö- ja hybridiautojen toimintaa erilaisissa käyttötilanteissa ja ajo-oloissa. Erityisen mielenkiinnon kohteena on sähköautojen suorituskyky alhaisessa lämpötilassa. VTT toteuttaa tämän hankkeen yhteistyössä Fortum Oyj:n ja Oy Finnish Electric Vehicle Technologies Ltd:n kanssa.

Ammattikorkeakoulu Metropolia kehittää omassa hankkeessaan ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistä voimajärjestelmää. Tekniikka demonstroidaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden muotoiluinstituutin kanssa toteutettavassa akkujen voimalla kulkevassa suoravetoisessa ERA-urheiluautossa. Hankkeessa tutkitaan myös sähköautojen pikalatausjärjestelmiä.

Oulun Yliopisto kehittää erilaisia energiatehokkuutta ja palvelutasoa parantavia ajoneuvojen tietojärjestelmiä.

Tekes on myöntänyt TransEco-tutkimusohjelmalle 2 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2009 – 2011. TransEcoa rahoittavat myös muu valtionhallinto, kuntasektori ja yritykset. TransEco on verkottunut EU:n ja kansainvälisen energiajärjestön IEA:n hankkeiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

VTT
Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund
Puh. 0400 703 715
nils-olof.nylund@vtt.fi

Tekes
Johtava teknologia-asiantuntija Martti Korkiakoski
Puh. 010 60 55875 
martti.korkiakoski@tekes.fi

Metropolia
Lehtori Sami Ruotsalainen
Puh. 050 528 8648
sami.ruotsalainen@metropolia.fi

Oulun yliopisto
Professori Tapio Seppänen
Puh. (08) 553 2897
tapio.seppanen@ee.oulu.fi

Ota yhteyttä