Sign In

Tietoturvaa 5G-nopeuksilla – kyberuhkat kuriin

3.12.2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT koordinoi tietoverkkojen tietoturvaa koskevaa eurooppalaishanketta, jossa 5G-verkkoja ja -järjestelmiä kehitetään mahdollisten tietoturva- ja kyberuhkien varalta. Hankkeessa syntyviä tuloksia viedään valmisteilla oleviin 5G-standardeihin.

Hiljattain käynnistynyt 5G-ENSURE -projekti on osa isoa EU:n Horizon 2020 5G-PPP (European 5G Infrastructure Public Private Partnership) -ohjelmaa, jossa yrityksien ja julkisten tahojen tavoitteena on yhdessä kehittää tulevaisuuden verkkoinfrastruktuuria 2020-luvun haasteisiin.

5G-verkot tulevat olemaan kriittinen infrastruktuuri, jonka päälle mm. liikenne, teollisuus, terveysala ja myös uudet toimijat perustavat liiketoimintansa. Esimerkiksi liikenteen etäohjauksen ja etäkirurgian kaltaiset järjestelmät tuovat mukanaan uusia tietoturvahaasteita.

Kasvava verkon toiminnallisuuksien virtualisointi ja ohjelmoitavuus ovat sekä mahdollisuus että uhka tietoturvan kannalta. Laillinen tiedonseuranta ja siihen liittyvä lainsäädäntö tulevat myös vaikuttamaan 5G-verkkojen tietoturvaratkaisuihin.

"5G-infrastruktuurin pitää pystyä palvelemaan miljardeja esineiden internetiin kytkettyjä pieniä laitteita tiedon suurkuluttajien lisäksi. Sen tulee olla saumaton infrastruktuuri, joka vastaa kaikkien viestintätarpeisiin näkymättömästi ja luotettavasti", sanoo projektia koordinoiva johtava tutkija Petteri Mannersalo VTT:ltä.

Testiverkko pystyyn VTT:lle


5G-ENSURE:ssa kehitetyt tietoturvatoiminnallisuudet ja niiden käyttötapaukset demonstroidaan projektin testiverkossa. Projektin testiverkkoa rakennetaan samanaikaisesti sekä Ranskassa että Suomessa VTT:llä, jossa se integroituu Tekesin rahoittamaan kansalliseen 5G-testiverkkoon. VTT kehittää projektissa myös verkon virtualisointiin ja segmentointiin liittyviä tietoturvatoiminnallisuuksia.

Jotta Eurooppa saisi todellista hyötyä 5G-palveluista sen talouden keskeisillä sektoreilla, luottamuksen ja yksityisyyden suojan on oltava suunnittelussa etusijalla. Vahva teollisuusvetoinen konsortio yhdistettynä 5G-PPP-yhteistyöhön mahdollistaa sen, että projektin tuloksia voidaan viedä 5G-standardeihin.

VTT:n koordinoimaan 5G-ENSURE-yhteenliittymään kuuluu eurooppalaisia tele- ja verkko-operaattoreita, tietotekniikan palveluntarjoajia ja verkkoturvallisuuden asiantuntijoita. Projektin teknisenä johtajana on Thales Ranskasta.

Muut kumppanit ovat Alcatel-Lucent Bell Labs Ranskasta, b<>com Ranskasta, Ericsson Ruotsista ja Suomesta, Southamptonin yliopiston IT Innovation Centre Isosta-Britanniasta, NEC Europe Saksasta, Nixu Suomesta, Orange Ranskasta, SICS Swedish ICT Ruotsista, Thales Alenia Space Espana Espanjasta, Telecom Italia Information Technology Italiasta, Trust-IT Services Isosta-Britanniasta ja Oxfordin yliopisto Isosta-Britanniasta.

Tietoa hankkeesta: http://www.5gensure.eu | @5gensure

Ota yhteyttä