Sign In

Trafi tehostaa tietopääomaansa - VTT arvioimaan Trafin tiedon vaikuttavuutta

17.8.2017

Trafin merkittävä tietopääoma halutaan mahdollisimman hyvin palvelemaan sekä kansalaisia että liiketoimintaa. Myös hallinto voi tehokkaammin hyödyntää julkistahojen hallinnoimia tietomassoja. Näitä mahdollisuuksia selvitetään juuri käynnistyneessä tutkimuksessa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT tekee Trafille parhaillaan tutkimusta, jonka taustalla vaikuttavat hallitusohjelmassakin näkyvät digitalisaatio ja julkisen tiedon avaamisen politiikka. Tavoitteena on Trafin tietopääoman tuottavuuden ja vaikuttavuuden tehostaminen ottamalla tieto hyötykäyttöön palveluissa ja prosesseissa. Trafin palveluiden aiempi vaikuttavuuden arviointitutkimus nosti esiin tiedon merkityksen julkisen viraston pääomana, joka tulisi ottaa entistä paremmin käyttöön.

Trafi on julkaissut vuotuisen tietotilinpäätöksen vuodesta 2016 alkaen. Se onkin ollut ensimmäisten viranomaisten joukossa avaamassa tietovarastojaan ja julkaisemassa tietotilinpäätöksiä. Tiedon merkitys on vahvasti korostumassa myös julkisen hallinnon toiminnassa. Avoin data, kansalaisten itsensä hallinnoima tieto (MyData) sekä taustalla etenevät regulaatio- ja uudistamisprosessit ovat osa tiedonhallinnan ja tiedon tuottavan mutta turvallisen hyödyntämisen haastetta.

Tiedon merkitys kasvaa perinteisten liikennemuotojen rinnalla. Trafin tietopääoma on mittava ja tietoa liikutetaan, käsitellään ja hyödynnetään paljon.

Tiedon aidon merkityksen tutkiminen uutta myös globaalisti

"Tiedon arvon ja vaikuttavuuden mittaaminen on sekä konkreettinen että teoreettinen tutkimusongelma", sanoo VTT:n johtava tutkija Pekka Leviäkangas: "Puhumme paljon digitalisaatiosta ja tiedosta, mutta ymmärrämme vielä rajatusti kuinka suuri merkitys tiedolla lopultakin on erilaisilla palvelumarkkinoilla ja kansalaisten elämää aidosti helpottavana tekijänä – tähän haetaan nyt vastauksia Trafille tehtävässä tutkimushankkeessa. Tällaista tutkimusta on tehty maailmalla todella vähän ja olemme eturintamassa".

Tutkimuksessa sovelletaan tiedon arvottamisen menetelmiä, joita VTT on käyttänyt muun muassa säätietopalvelujen arvon ja hyödyn määrittämiseen.

"Haluamme tietää täsmällisemmin, kuinka voimme paremmin palvella kansalaisia, hallintoa ja yrityksiä sillä tietopääomalla, joka meillä on hallittavana erilaisten lakien ja säädösten johdosta. Samalla haluamme kehittää omaa palveluamme siten, että koko yhteiskunta hyötyy Trafin tiedosta mahdollisimman laajalti, unohtamatta yksityisyyden suojaa ja tietoturvaa", toteaa Trafin tietojohtaja Juha Kenraali: "Meille tieto on yksi keskeisimmistä resursseistamme."

VTT julkaisee tutkimuksen tulokset Suomessa joulukuussa 2017 ja myöhemmin kansainvälisesti.

Juha Kenraali, tietojohtaja, juha.kenraali@trafi.fi,
p.
029 534 7162, Twitterissä @JuhaKenraali

Sami Mynttinen, johtava asiantuntija, sami.mynttinen@trafi.fi,
p. 029 534 5555, Twitterissä
@samimynttinen