Sign In

Tulevaisuuden energiaratkaisuja yhdessä asukkaiden kanssa

13.11.2012

 

Asukas vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen. VTT alkaa seurata Otaniemen uuden tutkijahotellin energiatehokkuutta yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Tuloksena saadaan luotua uusi, vastavuoroinen energiatehokkuusmalli. Mallissa korostuu asukkaan rooli ja rakennusautomaation luomat vastavuoroiset mahdollisuudet. 

VTT kehittää tulevaisuuden energiaratkaisuja yhteistyössä Otaniemen uuden tutkijahotellin asukkaiden kanssa. Tutkijahotelli tarjoaa Espoon Otaniemessä vieraileville ulkomaisille tutkijoille kalustettuja vuokra-asuntoja.  Kansainväliset tutkijat muuttavat uuteen rakennukseen marraskuussa. Nelikerroksinen tutkijahotelli sijaitsee Espoon Otaniemessä merenrannalla, osoitteessa Otaranta 4. Hotellissa on 52 huoneistoa, jotka ovat kooltaan noin 30 – 80 m² ja joiden lisäksi on kerroskohtaisia yhteistiloja.

Asukkaan energiakäyttäytymisellä on väliä– kulutuserot jopa nelinkertaiset

Tutkimusprofessori Miimu Airaksinen kertoo, että asukkaan rooli on merkittävä. Asiasta on jo olemassa aiempaa tutkimustietoa, ja asukkaiden energiankäytön kulutuserot voivat olla jopa nelinkertaiset. Tällä on merkitystä energiasäästön kannalta.

VTT seuraa tulevasta talvesta alkaen tutkijahotellin energiatehokkuutta: miten ja mihin asukkaan käyttämä energia kuluu. Tutkijahotellin rakennusautomaatio seuraa ja jakaa tietoa eri asioiden energiavaikutuksista suoraan asukkailleen.

Tavoitteena on luoda uusi vastavuoroinen seurantamalli, jossa asukkaat saavat ja antavat tietoa omasta energiankulutuksestaan ja oppivat vaikuttamaan siihen. 

Rakennukselle on asetettu korkeat ympäristö- ja energiavaatimukset, ja sille haetaan gold-tason LEED-sertifikaatti. VTT on kehittänyt Espoon kaupungille energiatehokkuusratkaisujen arviointimenetelmää jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Tutkijahotelli on rakennettu huomattavasti nykymääräysten edellyttämää energiankulutustasoa paremmaksi. Kiinteistö tuottaa itse noin kolmanneksen tarvittavasta sähköstä ja lämpöenergiasta. Rakennuksen energiatehokkuusluku on hyvin alhainen 92 (kWh/brm²/vuosi). Hyvin eristetty rakennus lämpiää ensisijaisesti kaukolämmöllä ja osittain maalämmöllä. Koneellinen ilmanvaihto on varustettu lämmön talteenotolla. Katolle tulee 35 m² aurinkopaneeleja, joilla on tarkoitus tuottaa osa käytetystä sähköenergiasta. Aurinkokeräimillä puolestaan lämmitetään noin puolet tarvittavasta lämpimästä käyttövedestä. Poistuvasta jätevedestä kerätään lämpöä talteen lämpöpumpulla. Kesällä tilojen jäähdytykseen saadaan maalämpökaivoista lähes 120 kW ilmaista jäähdytysenergiaa pelkän kiertovesipumpun teholla. Huoneiden lämpiämistä estetään myös ikkunoiden kaihtimilla ja säleiköillä.

Projekti alkoi kaksi vuotta sitten ja jatkuu asukkaiden marraskuussa tapahtuvan muuton jälkeen seurantatutkimuksella. Seurantatutkimuksen ensimmäisiä tuloksia on luvassa noin reilun vuoden kuluttua.

Tutkijahotellin rakennuttajana on Espoon kaupunki, ja hanke on toteutettu yhteistyössä VTT:n ja Espoon kaupungin kanssa sekä tutkijahotellin suunnitteluryhmän kanssa.

Ota yhteyttä