Sign In

Tulevaisuuden Internet elintarvikkeiden tuotannon ja kuljetuksen tehostajana ja tuotetiedon välittäjänä

12.7.2011

Torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön vähentäminen, luonnonvarojen tehokkaampi hyödyntäminen sekä selkeän tiedon välittäminen kuluttajille ruoan alkuperästä, tuottajista ja tuotantomenetelmistä ovat esimerkkejä tavoitteista, joihin toivotaan päästävän uutta Internet teknologiaa hyödyntämällä. VTT ja MTT ovat Suomesta mukana SmartAgriFood-projektissa, jossa määritetään vaatimuksia tulevaisuuden Internetille kuluttajien ja elintarvikeketjun toimijoiden näkökulmasta.

EU:n informaatio- ja viestintäteknologian tutkimusalueeseen kuuluva projekti kohdistuu nykyisen ja tulevan internet-teknologian soveltamiseen maatalous- ja elintarviketuotannossa, elintarvikealan logistiikassa ja elintarvikkeita koskevan tiedon tuottamisessa ja välittämisessä. Tarkoituksena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja, joissa korostuvat ruoan turvallisuus, saatavuus, terveellisyys, ympäristövaikutukset ja eläinten hyvinvointiin liittyvän tarpeellisen tiedon välittäminen kuluttajille.

SmartAgriFood keskittyy elintarviketuotteiden jäljitettävyyteen sekä siihen, että tuotteiden kysyntä ja tarjonta kohtaavat älykkäiden kuljetus- ja logistiikkajärjestelmien avulla. Tiedon ja tiedonvälityksen läpinäkyvyyttä pyritään lisäämään elintarvikeketjussa siten, että kuluttaja saa esimerkiksi marketissa ostopäätöstä tehdessään selkeän tiedon ruoan alkuperästä, tuottajista ja tuotantomenetelmistä vaikkapa matkapuhelimensa tai ”juttelevan” ostoskärryn kautta. Näin kuluttaja voi aikaisempaa paremmin varmistua ravintonsa turvallisuudesta sekä myös vaikuttaa omilla valinnoillaan ja mieltymyksillään elintarvikeketjun toimintaan.

Samoin projektissa määritetään tarkennettujen tuotantomenetelmien edellyttämiä vaatimuksia tulevaisuuden Internetille, mm. torjunta-aineiden, lannoitteiden, energian käytön ja jätteiden vähentämiseksi. Projektissa kuluttajilla ja viljelijöillä on tärkeä rooli käytännön näkökulman antajina.

Uusi toimintatapa mahdollistaa elintarviketuotannon ympäristövaikutusten pienentämisen ja samalla kuluttajien tiedot ja tietoisuus ruoan alkuperästä kasvavat. Elintarvikeketjun toimijat tuotannosta jalostukseen ja jälleenmyyntiin hyötyvät projektista saamalla käyttöönsä työkaluja, jotka tukevat päätöksentekoa, panostusten ja kulujen vähentämistä ja valvontaa sekä markkinatiedon välittämistä sitä tarvitseville ihmisille ja organisaatioille.

Vaikka maatalous- ja elintarviketuotanto asettaa suuria teknisiä haasteita tulevaisuuden Internetille, niiden ratkaiseminen on elintärkeää tulevaisuutemme kannalta. Internetin käyttöönotto vaatii myös uusien toimintatapojen ja palvelujen omaksumista. Näiden varhaista käyttöönottoa, testaamista ja kokeilua tutkitaan ja tuetaan projektissa.

Kaksivuotinen projekti käynnistyi viime huhtikuussa. Siihen osallistuu MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja VTT:n lisäksi 20 tutkimuspartneria Espanjasta, Kreikasta, Saksasta, Unkarista, Iso-Britanniasta ja Hollannista. Projektin koordinaattorina toimii hollantilainen Wageningenin yliopisto (Wageningen University and Research Centre).

http://www.fi-ppp.eu/
http://www.fi-ppp.eu/projects/smartagrifood/

 

Ota yhteyttä