Sign In

Tulevaisuuden komentosillalta näkyy myös näkymätön todellisuus

17.3.2014

VTT:n ja Rolls-Roycen näkemys vuoden 2025 merenkulusta 3D-animaatiovideoina


VTT ja Rolls-Royce suunnittelivat, minkälaisin keinoin hinaajien, konttialusten ja öljynporauslauttojen huoltoalusten komentosilloilla toimitaan vuonna 2025. Ratkaisumallit perustuvat Rolls-Roycen suunnittelukokemukseen ja alusten komentosiltahenkilöstön asiantuntemukseen. Visiot tulevaisuuden komentosiltatyöskentelystä koottiin tarinoiksi, konseptikuviksi ja lopulta 3D-animaatiovideoiksi, jotka toteutti TrollVFX. Meriliikenteen tulevaisuuden visioon kuuluu myös laivojen etäohjattavuus, jota VTT tutkii uudessa projektissa.

Merenkulun tulevaisuuden innovaatioiden suunnittelussa VTT:n tutkijat yhteistyössä Rolls-Roycen kanssa yhdistivät työntekijöiden toiminnan tutkimuksen, tulevaisuustutkimuksen sekä käyttökokemussuunnittelun menetelmiä. Työntekijät, kuten laivojen kapteenit ja perämiehet, olivat mukana arvioimassa turvallisuuteen, energiansäästöön ja toiminnallisuuteen vaikuttavia ideoita.

Selkeästi kauas tulevaisuuteen sijoittuvien ja videomuodossa esitettyjen ratkaisujen avulla voidaan uudistaa alan toimijoiden ajattelua.


Työ laivan komentosillalla vuonna 2025

Suuri osa videoilla esitetyistä epätavallisistakin teknisistä ratkaisuista on toteutettavissa jo olemassa olevilla teknologioilla.

Älykkäät työpisteet säätävät itsensä sen mukaan, kuka istahtaa työpisteeseen. Komentosillan ikkunaan heijastuu navigointitietojen lisäksi näkymät esimerkiksi oman ja muiden alusten reiteistä. Lisätyn todellisuuden tekniikan avulla ikkunaan voi saada tietoja ympäristössä näkyvien kohteiden yhteyteen. Jääanalysaattori kertoo, pääseekö laivan edessä olevan jäämassan läpi turvallisesti ja taloudellisesti. Tulevaisuudessa on edelleen myös tärkeää, että laivan ohjaajalla on katse jatkuvasti ulos: esimerkiksi lämpökameran kuva näkyy pimeällä suoraan ikkunassa kohteiden päällä, joten ohjaaja voi seurata samanaikaisesti myös todellista näkymää.


Kuuluuko etäohjaus merenkulun tulevaisuuteen?

Konttialuksen liikennöinti etäohjattuna on teknisesti jo hyvin pitkälti mahdollista. Ajatus täysin miehittämättömästä laivasta edellyttää kuitenkin laajaa yhteiskunnallista hyväksyntää.

Etäohjaus voidaan jo nyt toteuttaa niin, että tietyt toiminnot ohjataan joko laivan komentosillalta tai vaihtoehtoisesti maista käsin. Tällä tavalla voidaan lisätä merenkulun turvallisuutta, keventää työtehtäviä ja parantaa varustamojen kustannustehokkuutta.


Yksi onnistuneimmista FIMECC UXUS -projekteista vuonna 2013

Komentosiltaprojekti toteutettiin FIMECC UXUS -ohjelmassa (User experience and usability in complex systems) vuosina 2012−2013. ”Projektissa onnistuttiin yhdistämään kokemuslähtöinen suunnittelu, syvällinen tehtävän psykologinen ja toiminnallinen analyysi ja tulevaisuuden teknologisten ratkaisujen visiointi sekä paketoimaan ne vaikuttaviksi futuristisiksi videoiksi, jotka inspiroivat alan toimijoita tavoittelemaan käyttökokemuslähtöisiä ratkaisuja,” toteaa FIMECC UXUS-ohjelman ohjelmapäällikkö Maaria Nuutinen.

FIMECC on metallituote- ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK). Sen tehtävänä on yhdistää teollisuuden näkemykset tulevaisuuden kilpailukyvyn lähteistä ja tutkimuslaitosten osaaminen.  http://www.fimecc.com/

Projektin pääosapuolet olivat Rolls-Royce Marine, VTT ja Aalto-yliopisto. 3D-animaatiovideot toteutti Iron Sky -elokuvan erikoistehosteista tunnettu TrollVFX.

Meneillään olevassa uudessa FIMECC UXUS -projektissa VTT, Rolls-Royce ja Tampereen yliopisto paneutuvat kehittämään laivojen etäohjausta. Projekti päättyy vuonna 2015.


Hinaajan komentosiltavideo YouTubessa: http://www.youtube.com/watch?v=27uCL90s20o

Rolls-Royce esittää tulevaisuuden hinaajan komentosillan videolla. Rolls-Royce on luonut toimintakonseptin käyttökokemusta ja käytettävyyttä kehittävässä FIMECC UXUS -projektissa. Konsepti on visioitu yhteistyössä VTT:n ja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa vuosina 2012–2013.


MEDIAMATERIAALI

Kuva 1: tulevaisuuden konttialuksen komentosilta

Kuva 2: tulevaisuuden konttialuksen komentosilta

Kuva 3: tulevaisuuden konttialuksen komentosilta

Kuva 4: tulevaisuuden hinaajan komentosilta

Meriteollisuuden tulevaisuus – Suomen mahdollisuus (pdf)
Tulevaisuuden komentosilta (pdf)
Remote Control (pdf)

Ota yhteyttä