Sign In

Tulevaisuuden tuote syntyy etänä - kohti digitaalista tehdasta

7.6.2017

Lehdistötiedote VTT, TTY ja TAMK 7.6.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT, Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) perustivat yhteisen digitaalisen tehtaan demon. Siinä valvotaan ja ohjataan etänä yhdestä paikasta organisaatioiden eri toimipisteissä sijaitsevia erilaisia robotteja.  

VTT, TTY ja TAMK perustivat Tampereen Kampusareenan SMACC-tilaan yhteisen digitaalisen tehtaan demon. Siinä kukin organisaatio on kytkenyt oman robottijärjestelmänsä mukaan omasta toimipisteestään etänä SMACC-tilaan. Tilassa on järjestelmän ohjaushuone, jonka näyttöjen ruudulta robottien työskentelyä ja tuotteen valmistusta ohjataan ja seurataan vaihe vaiheelta.  

Demo on esimerkki siitä, että tulevaisuuden tuotteen valmistumista pystytään ohjaamaan ja seuraamaan yhdestä paikasta etänä.  

Digitaalinen tulevaisuuden tehdas - ohjaus ja tuotteen valmistus fyysisesti eri paikoissa

Yhdistävä teknologia on voimakkaassa kehitysvaiheessa. Digitaalisen tehtaan voi perustaa nopeasti, jos liiketoiminnalliset edellytykset ovat hyvät ja siitä saadaan kannattavaa ja hyödyllistä.

"Tulevaisuuden digitaalinen tehdas on hajautettu yritysverkosto, jossa on alaverkostoja, jotka voivat olla myös globaaleja. Valmistusta ohjataan internetin kautta etänä yhdestä pisteestä. Tehdas tuottaa tuotteita paikassa, joka on sillä hetkellä paras mahdollinen. Valmistuspaikan kriteereinä voivat olla esimerkiksi tehokkuus, laatu tai asiakkaan läheisyys", kertoo VTT:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Risto Kuivanen.

Digitaalinen tehdas -demo on katsottavissa videolta: https://youtu.be/1FjZqSfbDHQ

 

Tutkimusinfrat yhden luukun periaatteella

VTT, TTY ja TAMK yhdistivät toukokuun lopulla tutkimusinfransa, jota Suomen valmistavan teollisuuden pääsee hyödyntämään yhden luukun periaatteella. Infroissa korostuvat automaatio ja robotiikka, 3D-tulostus sekä digitaalinen tuotekehitys. 

VTT:n ja TTY:n vuonna 2015 perustama yhteinen älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymä SMACC toimiin alustana infrojen yhdistämiselle. 

Mikä on SMACC: http://smacc.fi/  twitterissä: @SMACCFinland

 - VTT ja TTY muodostavat yhdessä älykkäiden koneiden ja valmistuksen osaamiskeskittymän, joka rakentaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tulevaisuutta.

 - SMACC-tutkimusyhteistyön volyymi on 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteistyössä kokeillaan uusia teknologioita ja lähestymistapoja.


Yhteystiedot:

Tampereen teknillinen yliopisto
Kari T. Koskinen, professori, laboratorion johtaja
0400 634 242, kari.t.koskinen@tut.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu
Mika Ijas, yliopettaja, älykkäät koneet
050 447 1189, mika.ijas@tamk.fi