Sign In

Tuotekehitys ja asiakkaalle räätälöity palvelu puuteollisuuden kilpailuvalteiksi

30.1.2014

 

Puutuoteteollisuudessa palvelujen osuus on vähäinen, eikä niitä ole onnistuttu kääntämään kilpailutekijäksi. Menestyminen edellyttää jatkuvaa tuotekehitystä ja asiakkaan tarpeeseen räätälöityä, tuotteeseen liittyvää hyvää palvelua. Tämä käy ilmi puuteollisuusyritysten palvelutarjonnan nykytilaa koskevasta VTT:n selvityksestä.

Palvelutalouden lähtökohdista tulokset ovat synkät. Palveluiden osuus on edelleen vähäistä, lukuun ottamatta ikkuna- ja oviteollisuutta. Sahateollisuudessa palvelut ovat yleensä asiakaskohtaista sahatavaran lajittelua laadun perusteella ja eräkohtaista mittapalvelua. Huonekalu-, ikkuna- ja oviteollisuudessa palvelut liittyvät puolestaan asennuksiin, huoltoon ja ylläpitoon.

Yritykset uskovat liiketoiminnan kasvun syntyvän tulevaisuudessakin samalla strategialla kuin ennen, eli kasvattamalla jo nyt laajaa tuotevalikoimaa. Ilman tuotteeseen liitettyä palvelua jäädään kuitenkin kauaksi olemassa olevista kasvumahdollisuuksista.

”Ennemminkin kyseessä on osaamisen puute. Ei tiedetä millaisia palveluita tulisi tarjota ja vaikka ideoita olisikin, niitä ei osata jalostaa kannattaviksi palveluiksi”, arvioi tutkija Marika Makkonen VTT:ltä.

Menestyvä palveluidea voi olla hyvin yksinkertainen, kunhan sillä vastataan asiakkaan tarpeeseen ja tuotetaan siihen kohdistettu, hyvin tuotteistettu ratkaisu.

Tulevaisuudessa menestyminen ja kilpailijoista erottautuminen edellyttävät jatkuvaa tuotekehitystä ja tuotteeseen liitettyä hyvää palvelua.

Aktiviteettipuistoja valmistava Lappset Oy sekä laiturivalmistaja ja satamarakentaja Marinetek Oy ovat Makkosen mielestä hyviä esimerkkejä määrätietoisista yrityksistä, jotka ovat laajentaneet tuotevalikoimaansa ja samanaikaisesti tarjonneet ratkaisuja asiakkailleen. Molemmat yritykset ovat pystyneet kasvamaan ja kansainvälistymään ja ovat tänä päivänä maailman johtavia toimijoita alallaan.

”Kaikilla toimialoilla voidaan kuitenkin onnistua, jos löytyy riittävästi rohkeutta, osaamista ja tahtoa. Kehitystyön voi aloittaa esimerkiksi pohtimalla, voisiko oma yritys olla edesauttamassa asiakkaan tehokkuutta, imagoa tai laajentumispyrkimyksiä. Tai voisiko palvelutarjontaa parantaa vaikkapa hyödyntämällä verkostoja tai informaatiota, jonka hyötyjä yritysten kilpailutekijänä ollaan vasta vähitellen ymmärtämässä”, Makkonen toteaa.

VTT selvitti, voiko palveluista ja palveluliiketoiminnasta löytyä kasvua puuteollisuudelle VTT:n, Tekesin ja teollisuuden yhteisessä ServePUU-hankkeessa.

Raportti verkossa:/Documents/2014_T129.pdf

Kuvat: 1 ja 2

Ota yhteyttä