Sign In

Turvallisuudesta uusi menestystekijä suomalaisyrityksille

13.5.2010

Tekes selvitti Suomen potentiaalia ottaa osansa maailman 190 miljardin dollarin markkinoista. VTT:n ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun toteuttama tutkimushanke kartoitti vahvuuksia, joilla suomalaisyritykset voisivat tavoitella osuuttaan tästä kansainvälisesti nousevasta ja vahvasti kasvavasta alasta. (Tekesin lehdistötiedot 31.5.2010)

"Perinteisesti turvallisuusalaan käsitetään kuuluvaksi lukkoja, hälytysjärjestelmiä ja vartijoita. Turvallisuus on kuitenkin läsnä monella eri yhteiskunnan sektorilla ja alan määritelmä onkin laajentumassa. Yritysten kansainvälistyessä niiden turvallisuustarpeet monimutkaistuvat, viranomaisten täytyy varautua yhä laajemmin kriisitilanteisiin ja esimerkiksi seniori-ikäisten itsenäinen asuminen tuo uusia turvallisuustarpeita myös kotiympäristöön", sanoo Tekesin Turvallisuus-ohjelman päällikkö Suvi Sundquist.

Tekesin teettämä ja VTT:n ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun toteuttama SecLi-tutkimus (Turvallisuusalan liiketoiminnan kasvualueet ja -mahdollisuudet: tulevaisuuden klusterit Suomessa) arvioi alan liikevaihdoksi Suomessa noin seitsemän miljardia euroa. Kansainväliset markkinaraportit määrittävät globaalimarkkinan 140-190 miljardiksi dollariksi. Tietyissä segmenteissä markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti erittäin vahvasti. SecLi-tutkimuksessa tunnistettiin noin 450 suomalaisyritystä, jotka voidaan lukea turvallisuusalaan ja jotka voisivat hyödyntää alan kasvavia mahdollisuuksia.

"Suomessa turvallisuuteen liittyviä vahvoja osaamisaloja ovat muun muassa tietoturva, logistiikka ja hoiva-ala. Näiden lisäksi maana Suomen verkostot, innovaatiorakenteet ja teknologinen osaamien ovat sellaisia, jotka tuovat meille hyvän pohjan kehittyä turvallisuusalan kansainväliseksi toimijaksi", Sundquist arvioi.

"Turvallisuus on monilla toimialoilla kriittinen elementti, ja organisaatiot hakevat turvallisuuteensa kokonaisratkaisuja. Turvallisuuden näkökulma tuleekin laajentaa tuote- ja teknologiapohjasta verkostomaiseen liiketoimintaan ja kokonaisratkaisujen tarjoamiseen. Monipuolisimmat kasvumahdollisuudet ovat niillä toimialoilla, joilla turvallisuus voidaan liittää osaksi palvelutarjontaa", sanoo VTT:n SecLi-tutkimuksen projektipäällikkö Eija Kupi.

"Turvallisuusala laajasti määriteltynä tarjoaa paljon uusia liiketoiminta-avauksien mahdollisuuksia. Ratkaisevaa niiden hyödyntämisessä on asiakastarpeiden tunnistaminen ja niiden syvällisempi ymmärtäminen. Liiketoimintaosaamisen tehostaminen ja uudenlaisten verkostojen rakentaminen on avainasemassa siinä, että voimme Suomessa lähteä rakentamaan turvallisuudesta merkittävää vientialaa", sanoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimusjohtaja Arto Rajala.

Suomi myös panostaa turvallisuusalaan vahvasti. Suomalaiset ovat vahvasti mukana muun muassa EU:n puiteohjelmatutkimuksessa, jonka rinnalla toimii Tekesin Turvallisuus-ohjelma.

"Kun panostamme alan liiketoimintaosaamiseen, arvontuottoon ja markkinointiin, on Suomella täydet mahdollisuudet tulla kansainvälisesti merkittäväksi turvallisuusalan toimijaksi", Suvi Sundquist jatkaa.

SecLi-tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa turvallisuusalan kasvumahdollisuuksia ja kuvata alan liiketoiminnan nykyistä rakennetta Suomessa. Työ pohjautui asiantuntijahaastatteluihin, yritystietojen keruuseen ja työpajoihin sekä lukuisiin kansainvälisiin markkinaraportteihin. Haastatteluihin ja työpajoihin osallistuneet henkilöt edustivat alan yrityksiä ja järjestöjä, korkeakoulusektoria, tutkimuslaitoksia, viranomaisia ja rahoittajia.

SecLi-tutkimuksen raportti on ladattavissa verkosta: /Documents/2010_T2534.pdf 

Tekesin Turvallisuus-ohjelmassa kehitetään kaupallisia turvallisuusratkaisuja kansainvälisille markkinoille. Ohjelma jakaantuu kansallisen turvallisuuden, yritysturvallisuuden ja arjen turvallisuuden aihealueisiin. Ohjelma jatkuu vuoteen 2013 asti ja sen kokonaisbudjetti on 160 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on puolet. Tekesin Turvallisuus-ohjelmasta lisätietoja on osoitteessa www.tekes.fi/turva

Ota yhteyttä