Sign In

Turvallisuus- ja kiinteistöaloille nousemassa uusia, yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia

17.1.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti turvallisuus- ja kiinteistöalan yritysten kanssa keinoja tunnistaa yhteisiä kehittämiskohteita ja luoda uutta palveluliiketoimintaa.

Turvallisuus- ja kiinteistöalalla yhteiskehittäminen on ollut harvinaista. Palko-hankkeessa kehitettiin tapaustutkimuksena alan yritysten yhteistä asiakasymmärrystä ja palveluliiketoimintaa. Palveluliiketoiminnan ymmärtäminen on noussut oleelliseksi kilpailutekijäksi myös teknologiakeskeisillä aloilla, joihin toimintaympäristön muutosnopeus ja -paineet heijastuvat.

"Kun yritys ymmärtää, millaisten vaiheiden kautta edetä kohti palvelukokeiluja ja palveluliiketoiminnan kehittämistä, voi perinteinen järjestelmätoimittajakin uudistaa liiketoimintaansa", sanoo VTT:n erikoistutkija Marinka Lanne.  Kehittämistyön keskeiset vaiheet olivat: asiakashaastattelut, henkilöstö- ja verkostohaastattelut, arvostuskenttä, asiakasarvostusten ja yritysten omien arvostusten osumatarkkuuden tarkastelu, brändityöpaja, strategiatutkain, palvelukonseptien arviointi- ja kehittäminen ja kokeilut. Arvostuskenttä konkretisoi palvelun painotuksia. Se kertoo, mitkä asiakasryhmät painottavat muun muassa palvelun joustavuutta, palveluntarjoajan luotettavuutta, tietoturvaa ja palvelujen vertailtavuutta. Näin asiakkaiden arvostukset pysyvät kehittämisen ytimessä uusia teknologisia ratkaisuja hyödynnettäessä ja uusia palveluinnovaatioita luotaessa. 

Sammutusjärjestelmiä toimittava Besase Oy kehitti hankkeessa sammutusjärjestelmien asennustyöpalveluja.  Hoivakotien saneeraustyöt voidaan nyt toteuttaa niin, etteivät asukkaat joudu siirtymään pois remontin tieltä tutusta ja turvallisesta kodista väliaikaisesti toisiin tiloihin.  Asukkaan kannalta korostuvat inhimilliset näkökulmat, ja kunta sekä hoivakotiyrittäjä saavat taloudellista hyötyä.  "Uuden palveluperiaatteen mukaan henkilöstön lisäksi huomioidaan asukkaat, jotka saavat seurata asennustöitä etukäteen sovituilla alueilla. Töiden seuranta tuottaa asukkaille lisävirikkeitä päivärutiiniin ja pitää myös omaiset ja hoitajat hyvin ajan tasalla.   Olemme asukkaan vieraina töissä hänen kodissaan", kertoo toimitusjohtaja Kimmo Metso.

Tekes-rahoitteinen hanke alkoi kesäkuussa 2015 ja päättyi joulukuussa 2016.  VTT organisoimaan yhteishankkeeseen osallistuivat seuraavat yritykset: Besase Oy (sammutusjärjestelmät), Capitis Control Oy (turvatekniset kokonaisjärjestelmät) ja Fatman Oy (kiinteistötietojärjestelmät).


 

Lisätietoja:
Besase Oy
Kimmo Metso, toimitusjohtaja
029 002 0029, kimmo.metso@besase.fi