Sign In

Tutkimus äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksista EU-alueen liikennejärjestelmiin käynnistyi

12.1.2010

Henkilö- ja tavaraliikenteeseen kohdistuvia häiriöitä voidaan ennakoida ja lieventää

EU on käynnistänyt tutkimusprojektin, jossa arvioidaan äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamat vaikutukset liikenteen turvallisuuteen ja luotettavuuteen. VTT:n koordinoimassa EWENT-projektissa arvioidaan vuosina myös häiriöiden aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle. Projektin taustalla on huoli ilmastonmuutoksen aiheuttamien äärimmäisten sääilmiöiden yleistymisestä.

 

EWENT-projekti tukee toimenpiteitä, joilla voidaan lieventää äärimmäisten sääilmiöiden vaikutuksia henkilö- ja tavaraliikenteeseen. Tarkastelun kohteina ovat lentoliikenteen, maakuljetusten ja meri- ja vesiväyläliikenteen turvallisuus ja luotettavuus sekä häiriöistä aiheutuvat kustannukset.

Projektissa määritellään vaaralliset sääilmiöt ja arvioidaan niiden todennäköisyys ja seuraukset. Lisäksi arvioidaan häiriöiden aiheuttamat kustannukset, jotka aiheutuvat esimerkiksi henkilö- ja materiaalivahingoista ja hankintaketjun ja teollisen toiminnan häiriintymisestä.

”Sääilmiöiden vaikutuksista on runsaasti tietoa, mutta tutkimusta, jossa olisi määrätietoisesti arvioitu vaikutusten kustannuksia, ei ole aiemmin tehty”, toteaa EWENT-projektin johtaja Pekka Leviäkangas VTT:ltä.

Projektin tavoitteet tukevat ensisijaisesti sopeutumista ilmastonmuutokseen. Tutkimustuloksia voivat hyödyntää viranomaisten lisäksi yritykset, hankerahoittajat ja vakuutusyhtiöt. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi infrastruktuurirakenteiden mitoitusperusteiden laadinnassa, viranomaisten välisen yhteistyön kehittämisessä ja varautumisessa poikkeustilanteisiin.

VTT:llä on koordinoinnin lisäksi projektissa vahva tutkimusrooli. VTT:n tehtäviin kuuluu mm. haitallisten ilmiöiden määrittely ja vaikutusten arviointi, haittojen kustannusvaikutusten arviointi sekä EU:n laajuisen ja kansallisten riskienhallintamenetelmien ja –prosessien suunnittelu.

Projekti toteutetaan vuosina 2010 – 2012. Sen kokonaisbudjetti on noin 2 miljoonaa euroa.

Projektiin osallistuu VTT:n lisäksi seuraavat organisaatiot: German Aerospace Center (Saksa), Institute of Transport Economics (Norja), Foreca Consulting Ltd (Suomi), Ilmatieteen laitos (Suomi), Meteorological Service in Cyprus (Kypros), Österreichische Wasserstrassen GmbH (Itävalta), European Severe Storms Laboratory (Saksa) ja World Meteorological Organisation (YK).

Projektin asiantuntijaneuvostoon kuuluvat edustajat Suomen liikenne- ja viestintäministeriöstä, Euroopan investointipankista, OECD:stä, vakuutusyhtiö Allianzista sekä Torinon teknillisestä korkeakoulusta.