Sign In

Tutkimushanke: Tulvavedet hallintaan kaupungeissa

8.4.2013

 
Ratkaisu uuden sukupolven vettä läpäisevät pintamateriaalit

Äärimmäiset sääilmiöt ovat lisääntymässä ilmastonmuutoksen seurauksena. Suomessa tämä tarkoittaa muun muassa lisääntyviä rankkasateita etenkin syksyisin ja talvisin. Tulvavedet aiheuttavat ongelmia tiheästi asutuissa kaupungeissa, joissa vesi ei usein pääse imeytymään maaperään ja sadevesiviemärien kapasiteetit eivät riitä suurille vesimassoille. VTT:n vetämässä hankkeessa etsitään Suomen oloihin sopivia ratkaisuja tulvavesien hallintaan muun muassa pintamateriaaleja ja teknistä suunnittelua kehittämällä.

Kaupunkien kasvaessa ja tiivistyessä yhä suurempi osa niiden pinta-alasta on kovien vettä läpäisemättömien materiaalien, kuten asfaltin ja betonin peittämää. Kovat materiaalit tuovat sademäärien lisääntyessä kaupungeille kasvavia haasteita tulvien hallintaan. Myös uudet ympäristösäännökset edellyttävät kunnilta uusia keinoja valumavesien ympäristölle aiheuttaman kemikaalikuorman pienentämiseksi.

VTT:n johtamassa kaksivuotisessa hankkeessa tulvavesien hallintaan kehitetään muun muassa uudenlaisia, vettä läpäiseviä pintamateriaaleja. Uusilla materiaaleilla voitaisiin korvata tiiviitä asfaltti-, betoni- ja kivipäällysteitä ja vähentää näin sadevesien kertymistä esimerkiksi kaduille ja toreille. Tulvimista voidaan ehkäistä myös kehittämällä pinnan alla olevia rakenteita, kuten betonisoraa, putkistoja, suodatinkankaita ja vesisäiliöitä.

CLASS-hanke on Tekesin osarahoittama. VTT:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun kaupungit sekä Rudus Oy, Lemminkäinen Infra Oy, Saint Gobain Weber Oy, Kaitos Oy, Pipelife Finland Oy, Puutarha Tahvoset Oy, HSY, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, SITO, Ramboll Finland Oy, Rakennusteollisuus ja Kiviteollisuusliitto.

CLASS-hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä ruotsalaisen ”Kaupunkiympäristöjen kestävän kehityksen mukaiset harmaat ja vihreät päällysrakenneratkaisut” -projektin kanssa. Ruotsalaisen betoni-instituutin CBI:n koordinoimaa hanketta rahoittaa Vinnova ja siinä on 22 partneria. Hankkeissa kehitettyjä vettä läpäiseviä pintoja ja niiden alla olevia kuivatus- ja vedenhallintajärjestelmiä on tarkoitus pilotoida projektiin osallistuvissa kaupungeissa.

CLASS-hankkeen verkkosivut: http://www.vtt.fi/sites/class/

Ota yhteyttä