Sign In

VTT:ltä työkalu kaupunkiympäristöjen turvallisuusratkaisujen taloudelliseen arviointiin

16.5.2016

Cover image: Visit Helsinki

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kehitti taloudellisen RESEC-arviointimenetelmän, jolla viranomaiset, kaupunkiturvallisuuden suunnittelijat ja riskienhallinnan ammattilaiset pääsevät arvioimaan kaupunkiympäristön turvallisuusratkaisujen kustannuksia ja hyötyjä.

 

Kaupungistuminen tuottaa ihmisten, toimintojen ja pääoman keskittymisestä saatavia etuja. Toisaalta kaupunkien kasvaessa niihin kohdistuvat luonnonkatastrofit ja tahalliset vahingonteot aiheuttavat välittömien vakavien haittojen ja vaikutusten lisäksi yhä laajempia seurauksia talouskasvulle ja taloudelliselle hyvinvoinnille sekä turvallisuudelle.

 

RESEC päätöksenteon tueksi ja suunnittelun työkaluksi

 

Kriiseihin varautumista ja kaupunkiturvallisuutta voidaan parantaa erilaisilla turvallisuusratkaisuilla ja suojauskeinoilla. Päätöksiä tehtäessä on tärkeä arvioida, millaisen suojan ja hyödyn erityyppiset investoinnit tuovat ja mitä ne maksavat. Päättäjien tulisi huomioida investointikustannusten lisäksi mahdollisimman laajasti myös turvallisuusratkaisujen ja toimenpiteiden rahalliset ja ei-rahamääräiset hyödyt, kuten turvallisuus ja turvallisuuden tunne, sekä muut päätökseen vaikuttavat tekijät.

 

VTT:n julkaisemassa työkirjassa kuvataan taloudellinen arviointimenetelmä ja sovellus, joiden avulla voidaan arvioida kaupunkiympäristöjen turvallisuusratkaisujen ja suojaustoimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä pitkällä aikavälillä.

 

RESEC tukee investointien suunnittelua ja päätöksentekoa erityisesti niissä tilanteissa, joissa tarve kaupunkiturvallisuuden lisäämiseen ja riskien pienentämiseen on olemassa. Arviointimenetelmää hyödyntämällä voidaan varmistaa, että uusiin turvallisuusratkaisuihin ja -keinoihin liittyvät seikat ja eri toteuttamisvaihtoehdot on käsitelty huolellisesti jo ennen varsinaista investointipäätöstä. RESEC tuo päätöksenteon kannalta merkittäviä asioita näkyväksi ja osaksi keskustelua kaupunkiturvallisuuden kehittämiseen liittyviä päätöksiä tehtäessä.

 

RESEC on suunnattu viranomaisille sekä kaupunkiturvallisuuden ja riskienhallinnan ammattilaisille.

 

RESEC-arviointimenetelmä ja sitä tukeva sovellus on kehitetty osana EU:n 7. puiteohjelman HARMONISE-projektia (A Holistic Approach to Resilience and Systematic Actions to Make Large-Scale Built Infrastructure Secure), jonka tavoitteena on kehittää kattava konsepti kaupunkien turvallisuuden parantamiseen sekä niiden sietokyvyn ja kestävyyden kehittämiseen.

 

HARMONISE-hankkeen tuloksia esitellään tiistaina 24.5.2016 Genovassa, Italiassa, osana kaupungissa järjestettävää Genoa Smart Week –tapahtumasarjaa.
Lue lisää http://www.genovasmartweek.it/?lang=en

Julkaisu sähköisesti:
Economic evaluation of large scale urban built infrastructure - Introducing the RESEC method