Sign In

Työn murroksen tuomiin ongelmiin ei ole yhtä ratkaisua

1.11.2016

​Valtioneuvoston tiedote 1.11.

Työn tulevaisuuden kuvauksissa keskitytään toisaalta talouskasvun ja tuottavuuden parantamiseen ja toisaalta työn uusiin käytäntöihin, merkityksellisyyteen ja työn uudelleen määrittelyyn. Jatkon kannalta tulisi päästä näistä kahdesta melko erillisestä keskustelusta kohti tuottavuuden ja merkityksellisyyden yhdistävää näkökulmaa. Näin todetaan tänään julkistetussa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkijoiden laatimassa katsauksessa.

Työn tulevaisuuteen liittyy useita osittain ristiriitaisia ilmiöitä, joiden tuomiin muutostarpeisiin ei ole yhtä valmista ratkaisua. Tarvitaan paikallisten kokeiluiden ja poliittisten ohjelmien kohtaamista.

”Oleellista on siirtää keskustelu uusille urille. Esimerkiksi työajan ja putkitutkintojen sijaan tulee keskittyä merkityksellisen työn konkretisointiin ja jatkuvan oppimisen tukemiseen”, toteaa VTT:n tutkija Mikko Dufva.

Työn tulevaisuutta kuvataan katsauksessa kuuden muutoskulun kautta. Työn muutos koskee työn sisältöä, työn käytäntöjä ja organisaatioiden muotoja, osaamistarpeita, toimeentuloa, kansantaloutta ja yhteiskunnallisia rakenteita. Muutokset eivät kuitenkaan tapahdu tasaisesti toimialoittain tai alueittain ja tulevaisuudessa työtä tehdään monipuolisemmassa toimintaympäristössä.

Katsaus antaa kokonaiskuvan työn tulevaisuudesta käydystä keskustelusta ja nostaa esiin kysymyksiä, joihin tulisi keskittyä jatkossa. Katsausta varten käytiin läpi yli kuusikymmentä suomalaisen työn tulevaisuutta koskevaa raporttia. Työ tukee hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelua.

Katsaus on osa Dialogi, työ ja tulevaisuus -hanketta, jonka tavoitteena on luoda uutta avaavia ja olemassa olevaa keskustelua haastavia tavoiteltavia tulevaisuuskuvia tulevaisuuden työstä Suomessa. Hankkeen toteuttaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeenpanoa.

Julkaisu: Miltä näyttää työn tulevaisuus?  Tilannekatsaus ja kuusi muutoskulkua (Policy Brief 19/2016)

Hankkeen blogi: https://tyontulevaisuus.wordpress.com/blog/

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Ota yhteyttä
 
 
 

​hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelusta:

erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 430