Sign In

Työn murros ymmärrettävä uhkakuvien sijaan

3.3.2017

Keskustelu työn tulevaisuudesta pitää siirtää yhteiseen ja innostavaan näkemykseen uhkakuvien sijaan. Tulevaisuuskuva on kiinnitettävä nykyhetken toimenpiteisiin, joihin on kytkettävä toimijoiden muuttuvat roolit ja vastuut. Näin todetaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n raportissa, joka kokoaa yhteen suomalaisen työn tulevaisuudesta tähän mennessä käytyä keskustelua. Raportti pohjustaa jaetun ymmärryksen muodostamista hallituksen tulevaisuusselontekoa varten.

Työn murroksen ajureista vallitsee 3.3. julkaistun raportin mukaan yhteisymmärrys: globalisaatio, väestön ikääntyminen ja digitalisaatio muuttavat työpaikkojen määrää ja työn luonnetta. Muutospaineisiin vastaamisesta on käynnissä kaksi hieman erillistä keskustelua. Toinen keskittyy lähitulevaisuuteen korostaen tehokkuuden ja kilpailukyvyn kasvattamista sekä työmarkkinoiden joustavoittamista. Toinen katsoo pidemmälle peräänkuuluttaen työn uudelleenmäärittelyä ja toimeentulon rakenteiden uudistamista. Jaetun ymmärryksen kannalta olisi tärkeää saada nämä kaksi näkemystä kohtaamaan.

Työn murroksessa ei ole kyse siirtymisestä yhdestä tavasta tehdä töitä johonkin toiseen, vaan nykyisestä useaan erilaiseen tapaan. Tämä edellyttää uutta terminologiaa sekä entisten asenteiden ja näkemysten haastamista. Osaamisen jatkuva päivitys on avainasemassa erityisesti hyvinvoinnin turvaamiseksi, kun työtavat ja työn luonne muuttuvat. Perustulo on keskeinen osa työn tulevaisuutta, mutta se ei yksin riitä. Sopivat ratkaisut löytyvät kokeilujen, yrityksen ja erehdyksen kautta.

Raportissa esitetään kuusi keskeistä työn tulevaisuuteen liittyvää muutoskulkua: työn sisältö, organisaatiot ja työn käytännöt, osaaminen, toimeentulo ja sosiaaliturva sekä kansantalous ja yhteiskuntasuhteet. Näiden tarkemman avaamisen lisäksi nostetaan esiin jatkokeskustelun kannalta hyödyllisiä käsitteitä. Lisäksi esitetään vaihtoehtoinen, henkilötarinoilla havainnollistettu tulevaisuuskuva.

Raportti toimii taustaselvityksenä hallituksen tulevaisuusselonteolle ja kokoaa yhteen aktiivisesti käynnissä olevaa keskustelua työn murroksesta. Hallituksen tulevaisuusselonteon ensimmäinen osa annetaan eduskunnalle kesäkuussa 2017.

Raportti laadittiin osana kesäkuussa 2016 alkanutta Dialogi, työ ja tulevaisuus -hanketta, jonka toteutti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hanke on osa valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan toimeenpanoa.

Selvityksen julkaisutilaisuus on katsottavissa täällä: https://tyontulevaisuus.fi/loppuseminaari/

Raportti on ladattavissa täältä.

 

ESITYKSET: Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia ja  Mikko Dufva, VTT (pdf)

Ota yhteyttä
 
 
 

Lisätiedot:

Hallituksen tulevaisuusselonteon valmistelu:
erityisasiantuntija Kaisa Oksanen, valtioneuvoston kanslia
p. 0295 160 430, kaisa.oksanen@vnk.fi