Sign In

Ulkomaiset toimijat vahvistamaan painetun älyn osaamista

9.6.2010

VTT ja Invest in Finland käynnistävät yhteistyön ulkomaisten yritysten ja osaamisen hankkimiseksi Suomeen. (Invest in Finlandin lehdistötiedote 9.6.2010)

Suomessa on viimeisten vuosien aikana kehitetty maailman johtavaa painetun älyn osaamista ja teknologioita. Invest in Finland ja VTT ovat aloittaneet yhteistyön teknologioiden kaupallistamisen nopeuttamiseksi ja suomalaisen osaamisen arvon nostamiseksi. Tavoitteena on hankkia ulkomaisia investointeja alan suomalaisiin yrityksiin ja saada ulkomaisia tahoja perustamaan tuotekehitys- ja tuotantoyksiköitä Suomeen.

”Haluamme vahvistaa Suomen edellytyksiä kansainvälisessä kilpailussa. Olisi merkittävä etu, jos ulkomaisia toimijoita ja verkostoja saataisiin enemmän Suomeen”, toteavat VTT:n toimialajohtaja Tapio Koivu ja Invest in Finlandin toimitusjohtaja Tuomo Airaksinen.

Satojen miljardien eurojen markkinat

Painettu äly tarkoittaa painotekniikalla tuotettuja tuotteita, kuten bio- ja sähköisiä antureita, teholähteitä ja muita elektroniikan komponentteja tai jopa kokonaisia elektronisia laitteita. Suomalaisia alan toimijoita ovat mm. Enfucell, Panipol ja Nicanti. Maailmanlaajuisesti alan markkinoiden ennustetaan nousevan satoihin miljardeihin euroihin vuodessa.

VTT:llä tehdään vuosittain painetun älyn tutkimusta ja kehitystä yli sadan henkilötyövuoden edestä, ja lisäksi organisaatiolta löytyy alaa tukevaa ainutlaatuista tutkimusinfrastruktuuria. Vuonna 2009 perustettu PrintoCent-yhteisön myötä Ouluun on rakenteilla pilottitehdas. Yhteisö luo mahdollisuuksia myös pk-yrityksille ja hankkeen yhteyteen uskotaan syntyvän uusia painetun älyn yrityksiä.

Invest in Finland on palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio, joka hankkii ulkomaisia yrityksiä Suomeen. Se on työ- ja elinkeinoministeriön alainen ja rahoittama yksikkö, jonka toiminnan tavoitteena on vahvistaa osaamiskeskittymiä, lisätä työllisyyttä ja yritysten kansainvälistymistä.

Ota yhteyttä