Sign In

Uudella suomalaisteknologialla tutkittiin lasten hyötyliikuntaa

3.6.2010

Tutkimuksen mukaan pääosa lasten päivittäisestä liikunnasta tapahtuu kouluaikana ja lasten liikuntatottumuksiin voidaan vaikuttaa yksinkertaisilla motivointikeinoilla. Hookie Technologies Oy:n tutkimuksessa käyttämä järjestelmä perustuu VTT:n kehittämiin algoritmeihin jotka tunnistavat automaattisesti liikkujan ja hänen suorittamansa liikuntamuodon ja määrän. (Hookie Oy:n lehdistötiedote 3.6.2010)

"Ratkaisussa käytetty teknologia perustuu VTT:n kehittämiin ja keskeisiltä osiltaan patentoimiin menetelmiin. Näillä menetelmillä käyttäjän mukanaan kantamat laitteet voivat ensinäkin varmistua käyttäjän henkilöllisyydestä sekä tunnistaa liikuntamuodon, esimerkiksi kävelyn, pyöräilyn tai juoksun. Menetelmät ovat esimerkki ubiikkista, jossa fyysinen maailma ja tietotekniikka sulautuvat yhä tiiviimmin yhteen. VTT kehittää ubiikki-teknologiaa Open Smart Spaces -ohjelmassaan."

Tutkimuksessa oli mukana kolme koululuokkaa Isoniitun koululta Klaukkalassa. Kukin luokka kantoi järjestelmään kuuluvaa liikuntamittaria kuuden päivän ajan. Ensimmäistä kertaa lasten päivittäistä liikuntamäärää tutkittiin näin suurella otoksella liikuntamittareilla eikä pelkällä haastattelututkimuksella. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Nuori Suomi ry:n kanssa.

Tutkimuksessa kerättiin tietoa lasten liikunnan määrästä ja jakautumisesta päivän aikana. Myös Internetin ja konsolipelien käyttöä sekä vanhempien suhtautumista lasten liikunnan motivointiin kartoitettiin.

Suurin osa päivittäisestä liikunnasta kouluaikana

Suurin osa lasten päivittäisestä liikunnasta tapahtui koulupäivän aikana mihin laskettiin myös aamut ja koulumatkat. Vanhemmilla ikäluokilla ilmiö oli selkeämpi, mutta ensimmäisen luokan oppilaat liikkuivat tasaisemmin läpi päivän. Nuoremmilla myös viikonloppu oli aktiivisempi.

Lähes kaikki vanhemmat ilmoittivat kannustavansa lastansa liikkumaan mutta liikunnasta lastaan palkitsi vain viidennes kun kotitöistä palkitsi hieman yli puolet.

Lasten liikuntamäärään voidaan vaikuttaa

Aamuisin tapahtuneen liikuntadatan keräämisen yhteydessä lapset näkivät suorittamansa liikuntamäärän ja siihen pohjautuvan hauskan virtuaalipalkinnon. Yksinkertaisella palkitsemismallilla saatiin lapset innostumaan oman liikunnan seuraamisesta ja lisäämään liikkumistaan tutkimuksen aikana.

Lasten ja nuorten vähäinen liikunta on kasvava ongelma

Lasten ja nuorten liikunnan vähäisyys ja väärät ruokailutottumukset aiheuttavat liikalihavuutta ja suuria terveydellisiä ongelmia. Ensimmäistä kertaa on kasvamassa sukupolvi jonka odotettu elinikä on lyhyempi kuin heidän vanhempiensa.

Tutkimuksen toteuttajat

Hookie Technologies Oy kehittää lapsille ja nuorille uudentyyppisiä liikuntaan motivoivia tuotteita ja palveluja. www.hookietech.com.

Nuori Suomi ry on sitoutumaton järjestö, jonka tehtävänä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja elämäniloa liikunnan ja urheilun avulla. www.nuorisuomi.fi.

Ota yhteyttä