Sign In

Uudesta työkalusta apua aivovauriopotilaiden diagnosointiin ja hoitoon

26.6.2014

 

Tutkijat kehittävät VTT:n johdolla työkalua, jonka avulla voidaan kerätä monipuolista tietoa aivovaurion saaneista potilaista. Tulevaisuudessa ensiavussa tehtyjen testien tiedot tallentuvat tietokantaan ja lääkärit saavat näin käyttöönsä ennusteen kullekin potilaalle tehokkaimmasta hoidosta. Nopea hoidon saanti on potilaille ratkaisevan tärkeää, mutta aivovaurioiden diagnosointi on usein erittäin vaikeaa aivojen monimutkaisen luonteen ja vammojen yksilöllisyyden vuoksi.

EU-rahoitteisessa TBIcare-hankkeessa sadoista aivovamman saaneista potilaista kerätään tietoja ohjelmaan, joka parantaa diagnoosin tekemistä ja jonka avulla voidaan ennustaa hoitotuloksia. VTT:n lisäksi hankkeeseen osallistuvat Suomesta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja GE Healthcare Finland. Muut kumppanit tulevat Ranskasta, Liettuasta ja Iso-Britanniasta.

Vuosittain 1,6 miljoonaa ihmistä EU:ssa saa traumaattisen aivovaurion. Heistä 70 000 menehtyy vammoihinsa ja 100 000 vammautuu pysyvästi. Traumaattinen aivovaurio syntyy päähän kohdistuneesta ulkoisesta voimasta, joka aiheuttaa aivovamman. Se on yleisin alle 40-vuotiaiden aikuisten pysyvän vammautumisen aiheuttaja. Traumaattiset aivovauriot ovat viime vuosina olleet kasvussa sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.

Onnettomuutta seuraavina kriittisinä tunteina oikean hoidon saaminen voi olla ratkaisevaa. Diagnosointi voi kuitenkin olla erittäin vaikeaa aivojen monimutkaisen luonteen ja vammojen yksilölli-syyden vuoksi.

TBIcare-hankkeessa kehitettävä työkalu yhdistää erilaisia tietokantoja ja systeemisimulaatiota toisiinsa. Hankkeessa potilaille tehdään joukko erilaisia testejä näiden saapuessa ensiapuun.

”Ensiavussa tutkitaan muun muassa tajunnantilaa ja reaktiokykyä ja tarkistetaan, miten paljon potilaan veressä on happea. Tämän lisäksi katsotaan, onko mahdollista tehdä myös joitakin kehittyneempiä mittauksia. Tällaisia ovat esimerkiksi proteiinipitoisuuksien määrittäminen potilaan veressä tiedon saamiseksi aivokudosvamman tyypistä ja kuvantamistutkimukset sisäisten verenvuotojen havaitsemiseksi. Tarkoitus on kartoittaa, mitkä testit osoittavat luotettavimmin potilaan todennäköisen lopullisen vamman laadun”, kertoo hankkeen tieteellinen koordinaattori Mark van Gils VTT:stä.

EU on rahoittanut TBIcare-hanketta yhteensä 3 miljoonalla eurolla. Hanke on osa laajempaa tavoitetta lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä auttamaan lääkäreitä diagnoosien tekemisessä ja tehokkaampien hoitomuotojen löytämisessä. Tieto- ja viestintätekniikan työkalujen avulla voidaan kerätä yhteen hajallaan olevaa tietoa ja tietämystä ihmiskehosta ja mallintaa hoitotuloksia.

www.tbicare.eu