Sign In

Uusi ajoneuvojen välinen kommunikaatiojärjestelmä kertoo kuljettajalle keliolosuhteista

25.1.2012

Parempaan liikenneturvallisuuteen ajoneuvojen ja tieverkoston kommunikoinnin avulla

VTT, Mobisoft Oy ja Ilmatieteen laitos yhteistyökumppaneineen ovat kehittäneet kommunikaatiojärjestelmän, jolla voidaan antaa kuljettajalle ajantasaista tietoa säästä, keliolosuhteista ja liikenteen tapahtumista. Vakavien liikenneonnettomuuksien ehkäisemiseen tähtäävän järjestelmän kaupallistaminen etenee seuraavien parin vuoden aikana.

Onnettomuusriski lumisella tai jäisellä tienpinnalla on 4,1-kertainen normaaliin verrattuna Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan. VTT ja Ilmatieteen laitos yhteistyökumppaneineen ovat kehittäneet kansainvälisessä WiSafeCar-hankkeessa ajoneuvojen ja liikenteen kommunikaatio-järjestelmän, joka tähtää nykyistä parempaan liikenneturvallisuuteen. Järjestelmä ottaa huomioon sään aiheuttamat vaikeat liikenneolosuhteet Suomessa.

Ajoneuvot voivat esimerkiksi viestittää omat havaintonsa liikenteestä, keliolosuhteista ja säätilasta taustajärjestelmään, joka analysoi tiedon ja välittää sen muille liikenteessä oleville ajoneuvoille muun muassa kelitietojen kanssa. Järjestelmä varoittaa kuljettajaa välittömästä onnettomuusvaarasta.

Yhteistoiminnallinen ajaminen (cooperative traffic), jossa ajoneuvot ja tieverkoston järjestelmät kommunikoivat ja jakavat tietoa keskenään, yleistyy ja sen arvioidaan tulevan osaksi päivittäistä elämäämme vuosien 2014–2030 kuluessa. Kehitystyö on vilkasta erityisesti Euroopassa, Yhdys¬valloissa ja Japanissa. Suomalaisten organisaatioiden suunnittelema järjestelmä eroaa muista kokonaisvaltaisen lähestymistapansa ansiosta, sekä sillä, että kuljettaja saa ajantasaista tietoa säästä ja keliolosuhteista.

Hankkeessa on testattu IEEE 802.11p -standardin mukaista lyhyen kantaman tiedonsiirtotekniikkaa ja matkapuhelinverkkoon pohjautuvaa pitkän kantaman kommunikaatiolinkkiä. Hanke lienee Suomen mittakaavassa ensimmäinen molempia ajoneuvoradiotekniikoita hyödyntävä pilottihanke.

VTT:n rooli hankkeessa on kehittää yhteistoiminnallista, tilannetietoista ajoneuvoverkkoa sekä ajokelin monitorointiin liittyvää anturitekniikkaa. Mobisoft toimii hankkeen koordinaattorina sekä ajoneuvossa käytettävien sovellusten ja niiden tarvitsemien tietoliikenneratkaisujen kehittäjänä. Nämä ratkaisut toimivat osaltaan Sunit Oy:n ajoneuvotietokoneissa. Ilmatieteen laitos kehittää järjestelmän tiesääpalveluja sekä osallistuu autojen välisen tietoverkkoarkkitehtuurin suunnitteluun. Taipale Telematics Oy:n tehtävät hankkeessa liittyvät mittausmenetelmien arviointiin ja niiden yhdistämis-mahdollisuuksiin ajoneuvoihin sekä kelidatan tuottamiseen. Infotripla Oy yhdistää eri lähteistä saatavan tiedon liikenteen ajantasaiseksi tilannekuvaksi, joka välitetään auton järjestelmiin.

WiSafeCar-projektiin on osallistunut yhdeksän yritys- ja tutkimusorganisaatiota Suomesta, Luxembourgista ja Etelä-Koreasta. Hanke käynnistyi syksyllä 2009, ja se päättyy maaliskuussa 2012. Hankkeen kokonaisbudjetti on 5,9 milj. euroa. Se on yksi Eureka-CELTIC-ohjelman projekteista, jonka rahoittajana Suomessa on toiminut Tekes.

Hankkeen tuloksien kaupallinen hyödyntäminen on lähtenyt liikkeelle liikennepalvelujen muodossa ja lisää tuloksia on odotettavissa seuraavien kahden vuoden aikana. Konsortion tavoitteena on jatkaa tuloksien levittämistä uudessa CoMoSeF-hankkeessa. Yhtenä käyttöönottoa lisäävänä tavoitteena on puolittaa nykyinen ajoneuvojärjestelmän (1000–5000 euroa) hintataso.

MEDIAMATERIAALI

KUVA1
KUVA2
KUVA3
KUVA4
KUVA5

Matti Kutilan esitys (pdf)
Pekka Elorannan esitys (pdf)
Risto Kulmalan esitys (pdf)
Matti Roineen esitys (pdf)
Kari Tillin esitys (pdf)
Posterit