Sign In

Uusi alueellinen sumuvaroitusjärjestelmä ehkäisee onnettomuuksia ja säästää kustannuksia

25.10.2010

VTT on ollut mukana kehittämässä uudentyyppistä sumuvaroitusjärjestelmää Venetsian alueelle. Järjestelmä perustuu maalla sijaitseviin näkyvyysantureihin sekä tutka- ja satelliittitiedon hyödyntämiseen. Ratkaisu on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ja se hyödyttää niin tavallisia tienkäyttäjiä kuin viranomaisiakin. Järjestelmällä voidaan tuottaa varoituspalveluja ja siten ehkäistä onnettomuuksia ja säästää kustannuksia.

Po-joen laaksossa sumun muodostuminen on yleistä ja sen esiintyminen aiheuttaa liikenneturvallisuusongelmia. Kehitetty sumuvaroitusjärjestelmä kattaa ja hyödyttää koko Venetsian aluetta, ja siinä yhdistyvät VTT:n osaaminen älyliikenteessä ja tietopalveluiden arvioinnissa. Järjestelmä palvelee niin tavallisia tienkäyttäjiä kuin ammattiautoilijoita, kuljetusyrityksiä ja viranomaisia. Vastaaville ratkaisuille odotetaan kysyntää laajemminkin, sillä ennakkoarvioinnin mukaan järjestelmällä on positiivisia turvallisuusvaikutuksia ja se on yhteiskuntataloudellisesti erittäin kannattava. Järjestelmän ainutlaatuisuus on sen alueellisuudessa sekä integroiduissa ennustemenetelmissä, joissa yhdistetään satelliittipohjaiset ja näkyvyysantureihin perustuvat tiedot. Näkyvyysantureita on tähän asti asennettu alueelle 10 kappaletta ja anturien määrää tullaan lisäämään.

Sumuvaroitusjärjestelmä auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja säästämään yhteiskuntataloudellisia kustannuksia. Ennakoitu yhteiskuntataloudellinen hyöty-kustannussuhde, joka vertaa hankkeen tuottamia hyötyjä sen investointikustannuksiin, on järjestelmälle erittäin korkea 9,4. Venetsian alueella järjestelmä tuottaa siis varovaisestikin arvioiden investointiin nähden noin kymmenkertaiset hyödyt.

Sumuvaroitusjärjestelmällä voidaan teknisten testien perusteella tuottaa luotettavia varoituspalveluja. Pilottijärjestelmän luotettavuus ja toimivuus esimerkiksi käyttökatkosten vähäisyyden ja toiminnan reaaliaikaisuuden suhteen ovat olleet hyviä. Venetsian alueen muut viranomaiset ja käyttäjäryhmät ovatkin kiinnostuneet sumuvaroitusjärjestelmästä. Järjestelmää operoiva ARPAV (Venetsian alueen siviilisuojeluviranomainen, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) on luonut järjestelmän käyttöönoton ansiosta laajemman yhteistyöverkoston VTT:n suositusten mukaisesti.

Tutkimuksen tavoite oli osana EU:n 7. po. ROADIDEA -hanketta testata uudentyyppistä sumuvaroitusjärjestelmää. Pilotin tavoitteena oli osoittaa varoitusjärjestelmän tekninen toimivuus sekä luoda toimintamalli, jolla erilaiset varoitus- ja ennustepalvelut tuotetaan ja niiden tuottama tieto viestitään tehokkaasti loppukäyttäjille. VTT avusti pilotin suunnittelussa erityisesti järjestelmän hyödyntämismahdollisuuksien osalta ja arvioi testattavan varoitusjärjestelmän yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia. VTT arvioi myös varoituspalvelun tuotannollista mallia ja palvelun potentiaalista asiakaskuntaa.